Tallinna linn sai Reidi tee ehitusega mere arvelt juurde 7500 ruutmeetrit maad ja rannapromenaad pikenes 700 meetri võrra. Seal, kus nüüd inimesed saavad promenaadil jalutada, loksus vaid aasta tagasi veel meri. Ääris on ehitatud nii kõrgeks, et ka kõige metsikumate tormide ajal vesi promenaadile ei pääseks. Verston Ehituse tegevjuht Veiko Veskimägi nentis, et eks merevesi võib tormiga üle pritsida, aga muid hädasid merelt maa juurde võtmisega kartma ei pea.

Reidi tee alla ehitati ka Eesti kõige suurem sadeveekollektor. See pumpab vett maksimumjõudlusel 4000 liitrit sekundis. Pumpla rajamiseks puuriti üheksa meetri sügavusele 1,1 kilomeetrine tunnel.

Kokku rajati Reidi teele 54 000 ruutmeetrit kõnniteid, mille ääres jookseb spetsiaalselt sportimiseks mõeldud kummikattega rada. Jalakäijatele on mitmeid puhkealasid, kokku kaheksa erinevat mänguplatsi ja hulgaliselt spordi- ja mänguseadmeid.

Reidi tee numbrites:

 • 62 000 ruutmeetrit sõiduteed,
 • 54 000 ruutmeetrit kõnniteed,
 • 570 puud,
 • 148 000 istikut ja taime,
 • 40 000 ruutmeetrit haljastust,
 • 8 mänguväljakut,
 • 178 pinki,
 • 4 purskkaevu,
 • 64 spordi- ja mänguseadet,
 • 5 000 meetrit veetorustikke,
 • 10 000 meetrit sadeveetorustikke,
 • 1 100 meetrit sadeveekollektori puurimist,
 • 65 000 meetrit elektri-, side-, foori- ja tänavavalgustustrasse.