Välisministeerium teatas, et konsulteerib Läti kolleegide ning Euroopa Komisjoniga, et millised on täpsed põhistused ja alused sanktsiooni rakendamiseks ning analüüsib tehtud otsust. Sanktsioonide rakendamisel, eriti seotud isikute puhul, tuleb välisministeeriumi hinnangul eraldiseisvalt hinnata sanktsioneeritud subjekti omandi- ja ärisuhteid Eestis. Praegu uuribki rahapesu andmebüroo, kas kanalid on ka Eestis seotud kuidagi Kovaltšukiga. Kui selgub, et kanalid on seotud Kovaltšukiga, siis võib riik kehtestada sanktsioone, mille tagajärjel võivad kanalid lõpetada edastuse Eesti territooriumil.

Kuut kanalit üheksast, mille näitamise Läti lõpetas, saab vaadata praegu veel Eesti territooriumil. Need kanalid on Dom Kino, Dom Kino Premium, Muzõka Pervogo, Pojehali, O!, Bobjor ja Telekafe. Läti selgitas, et piirang kehtib, kuni Kovaltšuk on sanktsioneeritute nimekirjas. Lätis kuuluvad need üheksa kanalit, mida enam seal ei edastata, National Media alla. National Media suurim osanik Lätis on aga Bank Rossija, mille eesotsas on Kovaltšuk.

Kovaltšuk on The Guardiani andmetel mitmete Vene valitsusliikmete “isiklik pankiir”. Panama paberitest selgus, et Kovaltšuk ja Bank Rossija liigutasid vähemalt miljard dollarit ehk üle 900 tuhande euro offshore kontole.