Peaminister Jüri Ratas teatas eile, et valitsus otsustas ametist vabastada nii maaeluminister Mart Järviku kui ka ministeeriumi kantsleri Illar Lemetti, kes ministri vassimise avalikkuse ette tõi.

"Mina tunnen Illar Lemettit ausa ja väärika inimesena, kes maaeluministeeriumi kantslerina täitis oma kohust riigi ja kolleegide ees. Hea ja sirgeselgse kolleegi lahti laskmine nüüdsetel asjaoludel ja -viisil on jätnud halva tunde ning toonud kaasa selletaolist riigimuret, mida ma oma 20 ametnikuaasta jooksul varem pole kogenud," nentis Prikk.

Kaitseministeeriumi kantsleri sõnul on iseenesestmõistetav, et ka edaspidi tuleb riigiametnikel oma tegevuses lähtuda ametnikuvandest, avaliku teenistuse eetikakoodeksist ja ametnike väljendusvabaduse heast tavast.

Prikk ütles, et kuigi riigiametnike kohus on toetada rahva mandaadiga ametisse usaldatud valitsuse liikmeid, tuleb neil teenida ka Eesti riiki ja tagada, et valitsetakse ausalt, läbipaistvalt ja isetult. "Kui need kaks ülesannet üksteisega enam kokku ei lähe, siis peab loogiliselt jääma truuks viimasele," sõnas ta.

Ametnikud järgivad südametunnistust

Keskonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt ütles, et olemasoleva info põhjal käitus Lemetti riigimehelikult, juhtides tähelepanu asjaoludele, mis viitavad korruptiivsele tegevusele ja taunitavale käitumisele. "Ma siiralt loodan, et see juhtum ei ajenda meie tublisid ametnikke tulevikus sellistel juhtudel probleeme ignoreerima, vaid neile otsustavalt reageerima. Avaliku teenistuse tippjuhid seisavad kindlasti oma ametnike eest nii täna kui ka tulevikus," sõnas Münt.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles, et tal on hea kolleegi lahkumisest kahju, kuid on kindel, et ka tulevikus käituvad riigiametnikud südametunnistuse järgi ning annavad korruptsioonist ja seaduserikkumistest teada ettenähtud korras.

"Arvan, et kellelgi asjaosalistest pole praeguses olukorras hea olla," nentis siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna. "Meil on Eestis professionaalne ametkond, kes teeb oma tööd südamega. Ametnikud teavad, mis on nende õigused ja kohustused. Olen veendunud, et ametnikud oskavad langetada õigeid otsuseid ning teavad, millal ja kuidas käituda," ütles ta.