Täna hommikul toimus valitsuse erakorraline istung, kus ministrid eesotsas valitsusjuht Jüri Ratasega otsustasid „koostöö mittelaabumise“ ettekäändel lasta lahti maaeluminister Mart Järviku korruptsioonihõngulistest tegudest prokuratuuri ja avalikkust teavitanud kantsler Illar Lemetti.

Seaduste täitmist taganud ametniku tee pealt pühkimine koalitsiooni poliitiliste eesmärkide nimel tekitab selgelt küsimuse, kas see on ülepeakaela seaduslik. Kantsler Lemetti on lubanud asjale ise kohtuliku käigu anda.

Valitsuse istungitest võib teatavasti osa võtta igapäevaselt seaduste põhiseaduspära üle kontrolli teostav õiguskantsler. Esialgu teatas õiguskantsler Ülle Madise kantselei, et peaminister Ratas ei kutsunud sõltumatut järelevalvet teostavat riigi vahemeest üleüldse tänasest istungist osa võtma. “Kõnealusele valitsuse telefoni-istungile õiguskantslerit ei kaasatud,“ teatas Delfile õiguskantsleri pressiesindaja Janar Filippov.

Hiljem täpsustas aga valitsuse kommunikatsioonibüroo Delfile, et Madise nagu teised valitsuse istungil osaleda võivad isikud, sai teate selle toimumisest. “Materjalid tehti kättesaadavaks valitsuse istungi infosüsteemis ning istungi toimumisest teavitati valitsusliikmeid ja ametikandjaid, kel on õigus istungil osaleda, SMS-sõnumiga. See teavitus saadeti sh ka õiguskantslerile,” kinnitas valitsuse pressiametnik Liis Velsker.

Õiguskantsleri pressiesindaja Janar Filippov arvas, et ehk jäi Madise istungist kõrvale, kuivõrd ei saa ametlikult teostada järelevalvet kantsleri vabastamise otsuse kohta.

„Õiguskantsler teostab järelevalvet õigustloovate aktide nagu seaduste ja määruste põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle, aga mitte halduse üksikaktide üle. Viimaseid saab halduskohtus vaidlustada puudutatud isik – antud juhul hr Lemetti,“ teatas Filippov vastuseks küsimusele, kas õiguskantsler ei näe põhjust ise tänast maaeluministeeriumi kantsleri vabastamise otsust uurida.

Samas lubab põhiseadus õiguskantsleril osaleda mistahes valitsuse istungitel ning neil sõna võtta, ega seo seda kitsalt tema ametiülesannetesse puutuvaga.

Õhtul kirjutas Madise Facebookis omapoolse täpsustuse: