Seederi sõnul oli maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti vallandamisel küll aluseks seadusest tulenev "ministri ja kantsleri vahelise koostöö mittesujumine", kuid vallandamise põhjuseks polnud mitte ainult kahe inimese omavaheline konflikt, vaid ka erakonna vastumeelsus kantsleri suunal.

Seeder ütles Delfile, et kui valitsusele heideti ette Järviku maaeluminister Mart Järviku osas tehtava otsusega viivitamist, siis tema hinnangul oli asja uurimiseks komisjoni moodustamine õige otsus, sest nõnda saadi ametist tagandamiseks faktiline alus, millega oli raske vaielda.

"Ma arvan, et see oli üks põhjus, miks EKRE oli valmis oma seisukohta muutma," ütles Seeder. Nimelt oli varasemalt EKRE juhid olnud tugevalt Mart Järviku selja taga, väites, et kui minister sunnitakse lahkuma, laguneb ka valitsus.

Seeder kinnitas ka seda, et Lemetti ametist vabastamine ei olnud EKRE poolt koalitsioonile esitatud tingimus Järviku ametist vabastamiseks. Tema sõnul oli Lemetti suhtes teinud otsus tehtud üksnes tuleviku töörahu tagamiseks.

Kas Illar Lemetti ametist vabastamine oli õige otsus?

Helir-Valdor Seeder: Õigusriigi kohaselt on sätestatud selline võimalus, et koostöö mitte laabumise tõttu kantsler vabastatakse ametist, ilma et tal peaks olema mingisugust süüd või ei saaks oma tööga hakkama.

Ja küllap see kantsleri vabastamine on ka valitsuses ja peaministri poolt langetatud eelkõige tulevikku silmas pidades. Et tulevikus oleks taastatud töörahu ja töine keskkond. Et tekkinud ja kuhjunud pinged ei läheks edasi, kui ametisse tuleb ka uus minister, kes tuleb ju samast erakonnast, kust lahkuv minister pärit oli.

Saame ju aru, et pinged lähevad edasi. Ei olnud kahe isikuvaheline konflikt (Järvik ja Lemetti - toim), vaid ka EKRE esimees on kinnitanud, et pinged olid laiemad. Ka EKRE-le tervikuna tundus, et kantsler töötab teadlikult vastu jne.

Mina ei heida kantslerile midagi ette ja ei anna kantsleri tegevusele siit hinnangut, vad konstateerin, et koostöö oli halvatud ja valituss hindas seda olukorda ning leidis, et võimalikult kiire töörahu loomise huvides oli see, et vabastatakse ka kantsler.

Aga seaduses on ju kirjas, et kantsleri vabastamise põhjuseks saab olla ministri ja kantsleri, aga mitte kantsleri ja erakonna vahelise koostöö mittelaabumise tõttu?

Me ju kõik saame aru, et kõige suuremad pinged olidki ministri ja kantsleri vahel. Oleks väga rumal tekitada olukord, kus ka uue ministri ja kantsleri vahel need pinged edasi kanduvad.

Uus minister võiks ju saada ka siis kuus kuud aega? Lemetti ametist vabastamise palve esitas ju minister, kes tunnistati peaministri poolt ebapädevaks.

Kui tahame, et turbulentsid Eesti riigis veel kuus kuud jätkuksid, siis võib sellega riskida. Aga ilmselt valitsus ja peaminister kaalusid seda väga põhjalikult ja leidsid, et kui EKRE-st tuleb järgmine minister, siis need pinged kuhugi ei kao.

Ma arvan, eelkõige oli see tulevikku suunatud otsus, aga lähtus see muidugi seadusest, et ministril on võimalik selline ettepanek teha. Saame ju kõik aru, et edukaks koostööks on vaja, et ministeeriumi tippjuhtkond ja minister teevad koostööd.

Kas kantsleri vabastamine oli üheks tingimuseks, et EKRE ei paneks kätt ette Järviku ametist vabastamisele?

Mina sellisest tingimusest ei tea midagi ega ole kuulnud. Need (ametist vabastamised -toim) on seotud vaid nii palju, et see on üks probleemide ring ja konfliktide kogum. Aga et see oleks koalitsiooni-siseselt seatud tingimus, seda ei ole mina kuulnud. Ma olen nädalavahetusel ja täna hommikul suhelnud nii peaministri kui Mart Helmega ja sellist ultimatiivset tingimust ei ole küll keegi kusagil seadnud.

Aga kuidas suudeti EKRE järviku seljatagant ära saada? Varasemalt on ju juttu olnud, et kui lahkub Järvik, lahkub ka EKRE valitsusest.

See võrdlus, mida tuuakse, et ühest erakonnast on kolm ministrit vahetunud ja mõnest teisest ei ole ühtegi, tegelikult ei ole ju valitsuskoalitsioonis nii võimalik, et üks osapool kaotab ja teised võidavad. Lõpuks on koalitsioonis mured alati ühised. Rõõmud ja saavutused samuti.

Küllap sai ka EKRE aru, et kujunenud olukorras, kus on meedia kõrgendatud tähelepanu ja ministril on jätkuvalt pinged ministeeriumiss edasi, siis sellises olukorras jätkata ei ole mõistlik ja [EKRE]ilmutas seda paindlikkust.

Just see, mida ajakirjanduses ette heideti, et tehakse üks komisjon, millega viidetakse aega, siis ma arvan, et see oli väga õige otsus ja üks võtmekoht, kus toodi välja objektiivselt kõik faktid, mis andsid võimaluse ka EKRE-le vaadata probleemile otsa natuke teistmoodi - oli üks objektiivne faktiline alus, millega vaielda ei ole kerge ja seda tunnistas ka Mart Helme.

See muutis olukorda ja ma arvan, et see oli üks põhjus, miks EKRE oli valmis oma seisukohta muutma. Ma arvan, et selline veidi pikem, aga põhjalikum ettevalmistus neiks otsusteks igati õigustas end.