"Ülesse on ehitatud riik, kus kelleltki vastutust nõuda ei ole praktiliselt seadusega lubatud. Ja mina arvan, et selliseid seaduseid tuleb muuta. Järviku raporti üks kõige kaalukam järeldus on see, et selliseid seaduseid tuleb muuta, mis ei luba ministril oma valdkonnas tõhusalt tegutseda," avaldas oma arvamust igapühapäevases EKRE raadiosaates "Räägime asjast" rahandusminister Martin Helme.

EKRE esimehe ja siseministri Mart Helme sõnul olid Järviku nõudmised veterinaar- ja toiduameti (VTA) suunas igati ilmselged ja õigustatud.

"Konflikt algas siis, kui ta [Järvik] hakkas nõudma sellesama listeeria asjus teadlikuks saades, et VTA teeks oma tööd, et VTA esitaks aruandeid, mis nüüd on pädevuse ületuseks ristitud," märkis vanem Helme, lisades, et antud olukorras käsitletakse kuriteona "kõige elementaarsemaid nõudmisi".

Kuigi Järviku töömeetodite suhtes ollakse jätkuvalt kaitsepositsioonil, tuli EKRE esiduol nentida, et vasturääkivused maaeluministri tööprotsessis siiski eksisteerivad.

"Raport püstitab teatud küsimused ja kahtlused, osutab teatud vasturääkivustele, aga must-valgeid järeldusi pole võimalik teha, sellepärast, et neid ei ole," toonitas Mart Helme. "Peterkopi raport ei kinnita must-valgelt ja üheselt, erinevalt sellest, mida meie peavoolumeedia üritab esitada, et esiteks: Järvik oleks tahtlikult, teadlikult, jultunult ja korduvalt valetanud ning teiseks: ta ei kinnita must-valgelt seda, et Järvik on ületanud oma volitusi."

Riigikorra prognoos: ametnike diktatuur

Kõnealuse raporti puhul rõhub Martin Helme asjaolule, et seal on välja toodud ka maaeluministeeriumi ametkonna käitumise küsitav korrektsus. Helme silmis on ametnike käitumine ja töölepinguga kaitstud positsioon aluseks sellele, et Eesti riik liigub n-ö ametnike diktatuuri suunas.

"Mina ministrina võin iga päev põhimõtteliselt lõpetada töötuna. Aga ametnik saab viieks aastaks endale tähtajalise töölepingu, ja noh, ta tuleb põhimõtteliselt käed raudus ära viia, et see tööleping lõppeks," märkis rahandusminister. "Saan aru, mis see loogika siin taga on: professionaalsel ametnikkonnal peab olema teatud stabiilsus, mis ei sõltu poliitilistest tõmbetuultest. Ma olen nõus sellega. Aga see ei tähenda, et poliitiline juhtimine ei oma üldse mitte mingisugust mõju sellele, kuidas asju tehakse. Millised on suunised, millised on prioriteedid. Asi pole ainult selles, mida tehakse, vahel on asi ka selles, mida tegemata jäetakse."