"Homme lõuna paiku peaks riigisekretär selle töö valitsusele, õigemini peaministrile üle andma," sõnas peaministri ülesandeid täitev siseminister Helme riigikogu ees.

Riigisekretäri nõunik ja riigikantselei kommunikatsioonijuht Kristiina Tiimus ütles Delfile, et täpne komisjoni järelduste üleandmise tähtaeg pole veel selge, kuid see juhtub homme.

Helme kinnitas riigikogus, et mingisugust ajavõitmist komisjoni loomisega plaanis ei olnud.

"Küll aga on vaja valitsuse liikmetel selgusele jõuda, kui palju sellest meedias üleskeerutatud tolmust on kaetud reaalsete faktidega ja kui palju sellest on spekulatsioonid, laest võetud süüdistused, isikutevahelised vastuolud, iseloomude mittesobimised, kui te soovite," lausus Helme.

Ta lisas, et kõiges eelpool väljatoodus selguse saamiseks palutigi riigisekretäril moodustada komisjon inimestest, kes ei kuulu ühtegi koalitsiooni ega muusse erakonda ja kes koguksid kokku kõik kirjavahetused, arupärimised ja muud dokumendid, mis puudutavad Järviku vastu esitatud süüdistusi.

Reformierakonna fraktsiooni liikme Erkki Keldo küsimusele, kas Helme on valmis Mart Järviku ametist tagasi kutsuma, kui komisjon jõuab järeldusele, et Järvik on teinud vigu ja riiki kahjustanud otsuseid, vastas Helme, et ei kutsu ministrit tagasi.

Komisjon esitab peaministrile oma järeldused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) volituste andmise, ministri nõuniku Urmas Arumäe tegevuse, listeeriabakteri teemal toimunud info liikumise ning võimaliku sekkumise osas veterinaar- ja toiduameti ning PRIA töösse ja järelevalve läbiviimisse.

Peterkop kutsus komisjoni liikmeteks riigikontrolli esindaja Airi Mikli, õiguskantsleri kantselei esindaja Marje Kase ja riigikantselei õigusloome osakonna juhataja Margus Mati.