"Kuigi abilinnapea käitus hirmu tekitanud ähvarduse tõttu politseisse pöördumisega õigesti, ei olnud pärast asjaolude kontrollimist alust arvata, et ähvardus võidakse täide viia. Seega ei pandud toime kuritegu," teatas lõuna prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius.

Lõuna ringkonnaprokuröri Tatjana Tamme sõnul helistas 80-aastane naine abilinnapeale, et avaldada rahulolematust Ranna käitumise suhtes.

"Mõlemad olid telefonikõne ajal emotsionaalsed ja vaidlesid mõlema jaoks olulisel teemal. Eakas naine rääkis vaidluse käigus, et inimese halvad teod tasuvad lõpuks talle endale kätte ning rääkis abilinnapeale loo enda tuttavast ja tema lähedasest, mida kannatanu tõlgendas tapmisähvardusena enda lähedase suhtes. Eaka naise sõnul ei olnud tema eesmärk kelleski hirmu tekitada, vaid ta püüdis abilinnapealt endale olulise probleemi kohta aru pärida ja teda manitseda," ütles Tamm.

Varasemalt on meedias kajastatud, et 80-aastane naine ütles Monica Rannale telefonis, et leiab oma lapse kirstust, kui abilinnapea kohalt tagasi ei astu. Monica rand on Delfile öelnud, et ähvardus on tema elu oluliselt mõjutanud ning oli põhjuseks, miks oli nõus abilinnapea kohalt lahkuma.

Prokuröri sõnul aga on kannatana ja kahtlustatava ütlusi kõrvutades selge, et eaka naise räägitud lugu põhjustas kannatanus hirmu ja ta võis seda ka tapmisähvardusena tõlgendada.

"Küll aga ei olnud eaka naise eesmärk abilinnapead hirmutada ja veel vähem kellegi tervist kahjustada ning ta ei kujutanud ette, et tema sõnadel on selline mõju. Kriminaalmenetluses saab riik anda hinnangu, kas keegi on pannud toime kuriteo või mitte. Praegusel juhul ei vasta abilinnapeale öeldu ähvardamise kuriteokoosseisule, sest reaalselt ei olnud karta ähvarduse elluviimist. Tegemist oli ebaõnnestunud sõnakasutusega ja vääritimõistmisega," lisas Tamm.

7. novembril pöördus Tartu abilinnapea Monica Rand politsei poole ja tegi avalduse, et teda ähvardati lähedase tapmisega. Politsei alustas kriminaalmenetlust ja kuulas järgmisel hommikul kannatanu üle. Pärast avalduse saamist ja kannatanu ülekuulamist hindasid nii politsei kui ka prokuratuur, et vahetut ohtu Monica Ranna või tema lähedaste elule ei ole. Eile kuulas politsei üle ka 80-aastase naise, kelle selgitused kinnitasid esialgset hinnangut ja seda, et ähvardamise kuritegu ei ole toime pandud.

Kriminaalmenetlus lõpetati kuriteokoosseisu puudumise tõttu.