Lõpule on jõudnud viimase paari kuu vältel tehtud tööd ning restaureeritud müüritis ja trepp, mis viib Toompealt laskuvalt Falgi teelt kõrvalasuvasse Toomparki. Pargi sellesse ossa, kus asunud bastionikindlustust on nimetatud Türgi tiivaks, pääsevad nüüdsest mugavalt ja ohutult nii linlastest jalutajad kui ka Toompead väisavad turistid, kes soovivad lühendada oma teekonda näiteks Pika Hermanni juurest Snelli tiigini.

"Tänavu oleme investeerinud Toompea tugimüüri konserveerimisse nii nn Türgi tiiva kui ka Piiskopiaia juures, samuti korrastanud Pirita kloostri müüre. Järgmise aasta suuremad tööd saavad olema seotud Skoone bastioni eskarpmüüride konserveerimisega ning ühtlasi jätkame Toompea tugimüüride renoveerimisega," ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Kesklinna vanem Vladimir Svet lisas, et tänavu septembris alanud tööd hõlmasid Türgi tiiva tugimüüride ja trepi restaureerimist, uue valgustuse rajamist, puude hoolduslõikust ning teelõigu taastamist. "Linnaplaneerimise ameti, keskkonna- ja kommunaalameti ning Kesklinna valitsuse tihedas koostöös valminud objekti projekteerimise ja restaureerimise kogumaksumuseks kujunes ligi 180 000 eurot," selgitas Svet.

Türgi tiib sai oma nime sai tõenäoliselt 1858. aastal pärast Tallinna väljaarvamist kindlustuslinnade nimekirjast. Riik andis kindlustused üle linnale ja nendele pandi nimetused. Hiljuti oli lõppenud Krimmi sõda Venemaa ja Türgi vahel ning veel pooleli olev veidra väljanägemisega rajatis sai võõrapärase ja negatiivse alatooniga nime.

Toompeale pääsuks rajati 1860. aastatel vanalinna kahe bastioni vahele Falgi tee. Selle kõrval Toompargis asuv Türgi tiivaks nimetatud kindlustus oli maa alt ühendatud Rootsi bastioniga. 1930. aastatel ehitati Falgi teelt Toomparki viiv trepp, mida restaureeriti viimati arvatavalt 1970. aastate lõpul. Trepp ja tugimüürid olid aastakümnetega amortiseerunud ja muutunud varisemisohtlikuks. 2018. aasta algul alustati projekteerimist ja möödunud suvel korraldati riigihange trepi ja müüride korrastamiseks. Ühispakkumise teinud Trust Ehitus ja Tarrest LT tunnistati hanke võitnuks.