“Kõigepealt kutsume siseminister Mart Helme, et ta annaks omapoolsed selgitused — kus tema näeb probleeme prokuratuuri sõltumatusega. Ja siis läheme järjest edasi, vastava valdkonna asjatundjatega, kutsume ka peaprokuröri, kutsume justiitsministri,” ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid (KE) täna ERR-ile.

Tema sõnul soovib komisjon selgust saada, kas sellistel väidetel on alust. "Parlamentaarse järelelvalve korras on võimalik neid väiteid kontrollida," märkis Karilaid.

"Meie leiame — tuletan meelde, et õiguskomisjonis on viie erakonna esindajad ja see otsus oli konsensuslik —, et ei ole otstarbekaks teha eraldi komisjoni ja maksumaksja raha selle peale kulutada, vaid meil on olemas vastavad pädevad ametnikud meie enda õiguskomisjonis,” rääkis Karilaid.

Riigikogu väiksema opositsioonijõu, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, esindaja, endine siseminister Katri Raik tegi 10. novembril ettepaneku luua siseminister Helme süüdistuse järel prokuratuuri kallutatuse uurimiseks riigikogu erikomisjon.

“Siseminister Mart Helme teatas 8. novembril avalikus pöördumises rängast kuriteost õigusriigi vastu, ta kinnitas, et minister Mart Järviku nõuniku suhtes menetluse algatamine on poliitiliselt kallutatud. Seega seadis minister kahtluse alla õigusriigi põhiprintsiibi — võimude lahususe. Tegemist on ülitõsise süüdistusega, mille paikapidavust tuleb viivitamatult uurida,” märkis Raik ja kutsus looma süüdistuste uurimiseks riigikogu komisjoni.