Siseminister Mart Helme avaldas eile erakonna propagandaportaalis "Uued uudised" videopöördumise, milles sarjas ootuspäraselt meediat ja opositsiooni. Pika sammuna edasi sai oma jao kätte ka prokuratuur.
"Me näeme, kuidas sellesse on kaasatud prokuratuur, kes ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju ja teeb seda väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel," põrutas Helme.

Hando Pevkur saatis seepeale õiguskantselrile avaliku pöörsumise, kus palub selle pretsedenditu rünnaku suhtes võtta seisukoht. Delfi avaldab Pevkuri kirja täismahus.

„Eile, 8. novembril, teatas Vabariigi Valitsuse liige, siseminister Mart Helme, et prokuratuur “ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel”. See on selge süüdistus, mis seab kahtluse alla prokuratuuri ja ka uurimisasutuste sõltumatuse ning seab kahtluse alla Eesti põhiseaduslikku korra toimimise. Eilne avaldus pole kahjuks ühekordne süüdistus õiguskaitseasutuste suunal. Õiguskaitseasutusi on süüdistanud ka näiteks rahandusminister Martin Helme.

Teatavasti saab Justiitsminister teostada prokuratuuri üle teenistuslikku järelevalvet, ent Eestis ei ole ühelgi valitsusasutusel õigust teostada valitsemisalade ülest järelevalvet. Kuna “poliitilise tellimuse” süüdistus on tulnud valitsusliikmete poolt, ei näe ma võimalust, et teemaga tegeleks uurimisasutused või prokuratuur ise või nende tegevuse vahetut järelevalvet teostavad ministeeriumid.

Sellest tulenevalt palun õiguskantsleril anda oma hinnang siseministri esitatud tõsistele süüdistustele ja vajadusel ka soovitused edaspidiseks. Kui õiguskantsleri volitused võimaldavad teostada endal vajalikud toimingud, andmaks kindlus uurimisasutuste ja prokuratuuri sõltumatusest, palun seda esimesel võimalusel teha.
Kui õiguskantsleri volitused on liiga kitsad, lükkamaks ümber siseministri süüdistused, palun õiguskantsleri hinnangut, kuidas lahendada valitsuse tasandil esitatud süüdistus Eesti põhiseadusliku korra mittetoimimisest ja kes peaks siseministri süüdistustele vastuse andma. Ühe variandina näen omalt poolt võimalust Riigikogu erikomisjoni moodustamiseks.

Selles küsimuses tuleb saavutada riigis kiiresti õigusselgus, et vältida ohtu põhiseasuslikule korrale ja tagada uurimisasutuste sõltumatus. Samuti, et taastada uurimisasutuste töörahu ja kindlus oma põhiseaduslike ülesannete täitmisel.”