Justiitsministri Delfile antud kommentaar seab täiesti uude valgusse maaeluminiter Mart Järviku varasemad väited. Justiitsministri jutust nähtub, et Järvik soovis kõigiti takistada PRIA kohtussee pöördumist.

Järvik teatas täna, et Selguse saamiseks volituste vajalikkuses, kohtute vastavate nõuete seaduslikkuses ja põhjendatuses saatis maaeluministeerium justiitsministeeriumile kirja küsimusega, kas PRIA üldse vajab ministri volitust või omab ta seadusjärgset esindusõigust avalik-õiguslike nõudeavalduste esitamiseks.

"Oktoobri alguses tuli vastuseks justiitsminister Raivo Aegi allkirjastatud kiri, mis kinnitab, et PRIA võib riiki kohtus esindada ilma ministri volituseta. Teisisõnu, ka seda üht volitust poleks mul
tegelikult vaja olnud alla kirjutada," märkis Järvik.

Aeg ütles selle kommentaariks Delfile, et justiitsministeerium tõepoolest sai vastavasisulise kirja, ent Järvik oli seisukohal, et tema volitus on PRIA-le kindlasti vajalik.

"Mart Järvik nõudis PRIA-lt, et nad ei tohi minna oma nõudeid kohtus esindama enne, kui ei ole tema volitust ja sellepärast ta küsis meie käest, kas PRIA tohib kohtusse pöörduda ilma volituseta," sõnas Aeg.

"Juristid seda hindasid ja leidsid, et PRIA-l tõepoolest on õigus oma avalik-õiguslike ülesannete täitmisel kohtus esindada riiki ilma ministri volituseta," märkis Aeg.

EKRE liikme valetamise keskmes on tema nüüdseks endine koosseisuväline nõunik, vandeadvokaat Urmas Arumäe, kelle vastu algatati kriminaalmenetlus. Teda kahtlustatakse huvide konfliktis, ta nõustas samal ajal maaeluminister Järvikut, mil tema büroo esindas põllumehi kohtuvaidluses PRIAga, mis kuulub maaeluministeeriumi alla.

PRIA tahab kaheksalt firmalt tagasi 1,1 miljonit eurot toetusraha, kuid ei saa nõuet kriminaalasja raames esitada, kuna Järvik ei andnud vajalikule volitusele allkirja. Analoogse volituse teises kriminaalasjas oli Järvik aga viseerinud.

Mart Järvik läkitas täna hommikul avalikkusele endapoolse nägemuse asjast.

"Selguse saamiseks volituste vajalikkuses ning kohtute vastavate nõuete seaduslikkuses ja põhjendatuses saatsime justiitsministeeriumile kirja küsimusega, kas PRIA üldse vajab ministri volitust või omab ta seadusjärgset esindusõigust avalik-õiguslike nõudeavalduste esitamiseks.
Oktoobri alguses tuli vastuseks justiitsminister Raivo Aegi allkirjastatud kiri, mis kinnitab, et PRIA võib riiki kohtus esindada ilma ministri volituseta. Teisisõnu, ka seda üht volitust poleks mul
tegelikult vaja olnud alla kirjutada,” teatas minister mõne tunni eest avalikkusele.