Täna saabus Hiinast maaeluminister Mart Järvik. Kuigi ta ei soovinud pikalt peatuda, et teda lennujaamas oodanud ajakirjanike küsimustele vastata, siis mõningaid teemasid ta siiski puudutas.

Näiteks kriminaaluurimise keskmesse sattunud ning täna ametist lahkunud nõuniku Urmas Arumäe palkamist põhjendas ta: "Lepingu kirjutas alla kantsler minu soovil ja rohkem ma ei oska siin midagi öelda."

Ükski kantsler aga Urmas Arumäega sõlmitud kliendilepingule alla ei kirjutanud. Leping on allkirjastatud minister Järviku, Urmas Arumäe ja viimase partneri Ilja Sipari poolt.

Vastav dokument on leitav maaeluministeeriumi dokumendiregistrist ehk SIIT.

Järviku allkiri

Pikemalt selgitas Järvik, miks ta augusti lõpus PRIA-le volitust ei andnud. Maaeluministeeriumi allasutus vajas volitust, et esindada riiki kriminaalasjas Järviku nõuniku Arumäe advokaadibüroo esindatud klientide vastu.

Volitust nad aga ei saanud ja paar päeva pärast selle ilmnemist sai Arumäe kolleeg PRIA-le kujundlikult keelt näidata ning väita, et sisuliselt on nad 1,1 miljoni eurose sooduskelmuse kriminaalasjas kaotajaks jäänud. Volituse puudumisel oli juriidiline nõks piisav, et saaks väita, et pole ju kedagi olemas, kes raha tagasi saaks nõuda.

Miks Järvik aga volitust ei andnud? "Mina ei andnud sellepärast volitust, kuna taheti tagantjärgi vanadele asjadele, eelmise ministri aegsetele asjadele, volitust. See oli põhimõte," kommenteeris ta ise.

Paralleelselt ühele teisele PRIA kriminaalasjale Järvik aga andis volituse.

"Üks, mis oli täiesti uus asi, sai anda ja ühelegi vanemale ei andnud. Ja edasi tuli välja, kui sai nõu küsida justiitsministrilt, ei olnudki mingit volitust vaja anda," põhjendas maaeluminister oma kahte eri masti otsust.

Maaeluministeeriumi dokumendiregistrist on Järviku PRIA-le antud volitus leitav. Tegemist on kriminaalasjaga number 14760000050.

Ministri erivolitus PRIA-le

Pika numbrijadaga kirja pandud kriminaalasi on täpsemalt lahti selgitatud prokuratuuri eelmise aasta (mitte selle aasta) tegevuse kokkuvõttes: "Lõuna Rinkonnaprokuratuuri menetluses olevas kriminaalasjas nr 14760000050 (Lõuna Ehituse OÜ soodustuskelmus) said kahtlustuse 13 füüsilist ja 7 juriidilist isikut. Soodustuskelmused pandi toime ajavahemikus 2006 – 2015 ning kokku saadi toetustega struktuurifondidelt (valdavalt PRIA, lisaks EAS) toetusi summas 2 138 416,24 eurot, 903 354,41 euro ulatuses jäid toetused katsestaadiumi."

Seega. Kui Järvik ütles, et ta eelmise ministri ajal toimunud asjadele volitust ei andnud, siis ta ei rääkinud tõtt. Mõlemad kriminaalasjad, millele PRIA soovis volitust, et end esindada, pärinesid eelmise ministri ajast. Ainus asi, mis teadaolevalt neid kriminaalasju eristas, oli Mart Järviku nõunik Urmas Arumäe, kelle advokaadibüroo esindas kriminaalasja, kus PRIA-le volitust ei antud ja mis seetõttu sai ka PRIA vastaspoolele heaks argumendiks, et asi ära lõpetada.

Kas Urmas Arumäe andis ministrile nõu PRIA volituste osas? Mart Järvik: "Urmas Arumäe nõustas mind paljudes asjades."

Kas maaeluminister on avalikkusele valetanud? Mart Järvik: "Ei ole. Ma olen rääkinud kogu aeg ühte ja sama juttu. Ja see, et kui vahepeal valesti mõistetakse mõnda asja, see ei ole valetamine. Valetamine on teadlikult mingi asja valesti esitamine."

Laupäeva hommikul võttis maaeluminister Mart Järvik Delfiga ühendust ja vabandas keelevääratuste pärast.

"Mul sattus tõesti keelvääratus sisse kui ütlesin, et kantsler allkirjastas. Tegelikult mina allkirjastasin ja kantsler koostas Arumäe lepingu koos Arumäega. Vabandan, et selline keelevääratus suure surve all juhtus, olin reisi tõttu peaaegu ööpäeva jutti üleval ja küsimusi sadas korraga lihtsalt väga palju," teatas minister.