Eestisse saabunud üksus vahetab välja tänavu märtsist siin lahingugrupi koosseisus teeninud kuninga husaaride üksuse. 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus tänas kodumaale suunduvat üksust teenistuse eest, tõdedes, et sõdurid tegid väga head tööd nii erinevatel õppustel kui ka igapäevases teenistuses.

Rotatsiooni alustavatele sõduritele soovis 1. jalaväebrigaadi ülem aga pühendumist ning Eesti looduse ja siin teenivate sõdurite poolt pakutavate õpivõimaluste kasutamist.

"Teil on ees viis kuud, mis jäävad teile kindlasti meelde – tulemas on talv ning see õpetab teile palju. Ma soovitangi teile õppida ja õpetada," ütles kolonel Karus. "Teie siinolek õpetab meie vormikandjatele erinevate võimekustega arvestamist, nende vooruste kasutamist ning lihvib kõikide osapoolte oskust rahvusvahelises keskkonnas töötada," lisas ta.

Täna pidulikult välja kuulutatud rotatsiooni vahetus algas oktoobri lõpus harjutusega Tractable, mille käigus jõudis Eestisse ligikaudu 200 ühikut tehnikat ning 800 sõdurit. Harjutusel osalenud kaitseväe ja Kaitseliidu üksused lihvisid oma oskusi saabuvaid liitlasi Eestis vastu võtma ja toetama.

Oktoobrist lõpust novembri alguseni toimunud harjutus Tractable viidi Eesti pinnal läbi esmakordselt. Tavapärasest liitlaste rotatsioonist erines see harjutus logistilise operatsiooni mahu ja keerukuse poolest. Harjutus tugevdas kõigi osalejate – liitlaste, kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste – võimekust kriisiolukorras tegutsemiseks.

NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid 2016. aasta juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada alliansi lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola. Eestis paikneva liitlaste lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, panustavateks riikideks on Prantsusmaa ja Taani.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid