Deklaratsioonis ajakirjas BioScience märkisid nad, et 40 aastat tagasi nõustusid teadlased 50 riigist esimesel Maailma Kliimamuutuse Konverentsil, et ärevust tekitavad suundumused sunnivad kiiresti tegutsema, vahendab AFP.

Vaatamata korduvatele hoiatustele ja kasvavale tõendite kogumile on ülemaailmset soojenemist tekitavate kasvuhoonegaaside õhku paiskamine endiselt kiiresti kasvamas üha kahjustavamate mõjudega Maa kliimale.

„On vaja tohutut kasvu ettevõtmiste ulatuses meie biosfääri säilitamiseks, et vältida sõnulseletamatuid kannatusi,” ütlesid teadlased Ameerika Bioloogiateaduste Instituudi väljaandes BioScience.

Inimkonna arvukuse, isu ja tegevuse kasv on tekitanud selle probleemi, mis sai alguse arenenud maailmas, aga on nüüd ülemaailmne.

Peamiste kliimamuutuse tekitajatena toodi välja fossiilsete kütuste põletamine energia saamiseks ja tööstuses, metsade kadu, intensiivne põllumajandus ja kasvav kariloomade arv.

Hoiatustuled on punasena vilkunud ligi kolm aastakümmet, aga ikkagi oleme me väheste eranditega endistviisi jätkanud, öeldakse deklaratsioonis.

Teadlased soovitavad kuut põhisammu, alates ulatuslikest energiaalastest ja säilitamismeetmetest, mille eesmärk on vähendada fossiilsete kütuste kasutamist ja saastamist.

Looduslikku keskkonda tuleb säilitada ja põhirolli mängivad metsad kui süsiniku sidujad. Emissioonide kärpimisele aitaks kaasa ka üleminek peamiselt taimepõhisele toitumisele.

Majanduses on inimesed teadlaste sõnul radikaalse valiku ees jätkuva suurel tarbimisel põhineva kasvu ning põhivajaduste esikohale asetamise ja ebavõrdsuse vähendamisega inimeste heaolu parandamise vahel.

Lõpuks tuleb kiiresti stabiliseerida ja aeglustada rahvastiku kasvu, mille tempo on praegu 80 miljonit inimest aastas.

Deklaratsiooni kirjutasid Sydney ülikooli, Oregoni osariigiülikooli, Kaplinna ülikooli ja Tuftsi ülikooli teadlased ning selle allkirjastasid 11 000 nende kolleegi pealkirja all „Maailma teadlaste hoiatus kliimaalase hädaolukorra kohta”.