Oma tervitussõnavõtus märkis Putin ära autasustatud välismaalaste panuse mitmepoolsete suhete arendamisse Venemaaga ning humanitaar-, äri-, kultuuri- ja lihtsalt inimeste vaheliste suhete laienemisse.

„Seal, kus olete teie, tekib reeglina vastastikuse usalduse õhkkond, mida nii tihti tänapäeva maailmas ei piisa. Me hindame teie siirust ja avatust, teie sooje tundeid meie maa vastu,” ütles Putin. „Tahan teid kogu hingest selle eest tänada. Aitäh!”

Müllerson ütles oma tänukõnes, et on tänulik Venemaale selle kõrge ja ootamatu autasu eest. Samuti tänas ta suurepärase hariduse eest, mille sai Moskva Riiklikus Ülikoolis, kus kaitses kandidaadi- ja doktoridissertatsiooni. Müllerson tänas Venemaad ka kaunitarist naise eest, kelle leidis Moskvast, ja ka palju muu eest.

Müllersoni sõnul on Venemaast saanud mitmepooluselise maailma asendamatu poolus. Müllerson tuletas meelde USA endist välisministrit Madeleine Albrighti, kes ütles tema sõnul veerand sajandit tagasi, et ainsaks asendamatuks riigiks maailmas on saanud USA. Need 1990. aastad olid aga Müllersoni sõnul rahvusvahelistes suhetes anomaalne ja ajutine nähtus.

„Tänapäeval ei saaks see distsipliin, millele ma pühendasin oma professionaalse elu – rahvusvaheline õigus – eksisteerida ilma Venemaata kui jõudude tasakaalu ühe tugisambata, millele tugineb rahvusvaheline õigus. Sest 1990. aastatel, kui see tasakaal rikuti, tekkisid katsed luua ülemaailmne, see tähendab impeeriumiõigus koos riikliku suveräänsuse eitamisega, õigusega sekkuda teiste riikide siseasjadesse ja nii edasi. Paljus tänu Venemaa jõupingutustele kukkusid need tendentsid läbi,” lausus Müllerson.

Lõpetuseks soovis Müllerson Vene riigile edu edaspidiseks välispoliitikas ja kõigi venemaalaste heaolu kasvu.