Elektrilevi juht Jaanus Tiisvend rääkis "Esimeses stuudios", et pühapäevane torm ja selle tagajärjed ei olnud Lõuna-Eestis tavapärased, vaid tegu olu erakorralise olukorraga.

Tiisvend selgitas, et Elektrilevil on voolu taastamisel prioriteetsed objektid, millest alustada - need, kus võib tekkida oht inimelule, näiteks haiglad. Järgnevad muud elutähtsate teenustega seotud objektid nagu veepumplad ja mobiilimastid, kolmandal kohal on ühiskondlikult tähtsad objektid, näiteks koolid ja lasteaiad.

Tiisvendi sõnul on prioriteetide paikapanemisel väga tähtis roll kohalikel omavalitsustel, kuid pühapäevase tormi järel selgus, et osad tähtsad objektid olid tegelikult neist nimekirjadest puudu.

Tiisvend nentis, et kohalikud omavalitsused oleksid saanud paremini suure tormi tagajärgedega tegelemisele kaasa aidata, näiteks oleksid nimekirjad pidanud olema täielikud ja seal kirjas ka objektid, kus on näiteks oht inimelule.

Pikale veninud elektrikatkestuse tõttu kandsid suuri kahjusid nii inimesed kui ka ettevõtted. Tiisvend kinnitas, et Elektrilevi täidab oma lepingulisi kohustusi ning kui firma on neid rikkunud ja katkestusaegu ületanud, siis põhjendatud juhtudel ka kahjud hüvitab.

Elektrilevi enda kulud elektrivõrgu korrastamisele on Tiisvendi sõnul aga üle 750 000 euro.