Harju maakohus jättis täna õhtul rahuldamata Varro Vooglaiu hagi ERRi vastu, sest kohtu hinnangul on tegu satiiriga. Ka ei pea ERR nimetatud saadet netist eemaldama.

„Kohtu hinnangul ei ole vaidlusaluses lauses: „hageja mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal“, satiiri olemuslikke tunnusjooni ületatud ja tegemist on satiiriga,” põhjendas kohus.

Kohtunik meenutas, et Riigikohtu praktika järgi tuleb avaldatud faktiväiteid võtta sellisena, nagu need on, st kohus peab vaidluse korral tuvastama, mida kostja mõistliku inimese arusaama järgi üldsusele avaldas. Kohtu hinnangul kohaldub Riigikohtu seisukoht ka käesoleval juhul, olukorras, kus on vajalik tuvastada, kas tegemist on satiirižanri kuuluva lausega või mitte.

„Kohus peab lähtuma satiiri tunnuste hindamisel seega sellest, kuidas saab avaldatust aru keskmine mõistlik televaataja,” selgitas Harju maakohus oma otsuses. „Kuidas tundis ennast hageja antud lause puhul ei oma asja lahendamisel määravat tähtsust. Keskmiseks mõistlikuks vaatajaks tuleb kohtu hinnangul lugeda inimese seksuaalse määratluse suhtes neutraalset ja eelarvamustevaba inimest.”

Vaidlusalune lause ei ole kohtu hinnangul sellise keskmise mõistliku vaataja arusaamise järgi hageja suhtes pahatahtlik. „Isegi kui lähtuda sellest, et keskmiseks vaatajaks tuleb lugeda heteroseksuaalset inimest, ei saa kohtu hinnangul ka selline vaataja järeldada, et hageja suhtes oleks käitutud pahatahtlikult,” leidis kohtunik. Tema sõnul näitab seda ka asjaolu, et tegemist oli nn humoristliku absurdi võtmes esitatud lausega.

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juht Varro Vooglaid nõudis ERRilt 5000 euro suurust hüvitist selle eest, et ETV2 satiirisaates „Ongi Koik” öeldi, et Vooglaid on heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal. Vooglaid leidis, et ERR peaks antud väidet tõendama.

"Ma pole mitte kunagi selle peale tulnud, et sellest [geiseksist - toim] mõtlema hakata," selgitas Vooglaid hiljuti Delfis Vilja Kiislerile. "Te leidke mulle Objektiivist üks artikkel, mis räägib geiseksist. Te jääte sellega hätta. Küsimus on maailmavaateline, ideoloogiline, mitte seksuaalpraktikate peale mõtlemises."

Vooglaiul on võimalik Harju maakohtu otsus 30 päeva jooksul vaidlustada.

Vooglaid peab otsust kahetsusväärseks
Vooglaiu kommentaar täismahus:


"Kuigi ma ei ole veel jõudnud kohtuotsusega põhjalikult tutvuda, võin üldises plaanis öelda, et ma ei nõustu otsuse järeldustega ja pean neid kahetsusväärseks.

Samas on kohtu otsus ka sellisena informatiivne, sest saime nüüd kõik teada, et Eesti kohtusüsteemi hinnangul võib Eesti õigusruumis teisi inimesi laimata nende kohta väärate faktiväidete esitamise teel kasvõi rahvusringhäälingu kui suurima meediaväljaande tasandil, ent selleks, et vastutust vältida, tuleb lihtsalt laimavaid faktiväiteid levitada satiiri loosungi all. Netikommentaatorid tehku siit omad järeldused...

Edasi kaevata ma kohtuotsust ei kavatse, sest kohtusüsteem on kõnelenud ja mul puudub huvi selles küsimuses lõputult protsessida. Meie Objektiivis ei peaks kunagi võimalikuks nii madalale laskuda, et hakata nt ERRi juhtide suhtes levitama avalikult laimavaid vääraid faktiväiteid, külvates teadlikult pahatahtlikke kahtlusi, nagu oleks nende näol tegu pervertidega. 

On kahetsusväärne, et ERR endale minu suhtes sellist käitumist lubab – juba korduvalt –, tehes seda argpükslikult satiiri loosungi taha varjudes. Kui kohus toonitas, et keskmise mõistliku inimese jaoks olevat minu suhtes tele-eetris otseselt väärate laimavate faktiväidete esitamine olnud satiir, siis ma ütleks, et keskmine mõistlik inimene ei tegeleks kunagi avalikult teiste suhtes selliste valeväidete levitamisega ja päris kindlasti ei teeks seda väljaanne, mis lähtub oma tegevuses elementaarse kultuursuse standarditest.

Jääb üle loota, et ERR on oma tegevuse ja saavutuste üle uhke ning usub endiselt endasse kui kvaliteetmeedia väljaandesse. Mina paraku ei usu ja sarnaselt mõtlevaid inimesi on üha rohkem.

Kindlasti ei maksaks ERRil üllatuda, kui kunagi tuleb teiste inimeste mõnitamine neile ringiga tagasi. ERR ise kasvatab endale vaenlasi ja niisuguse koolikiusajaliku käitumise puhul on täiesti mõttetu vastastikusest austusest rääkida."