"Pean sotsiaal- ja haridusvaldkonda kõige olulisemaks, kuhu võimalusel lisarahastust suunata. Seetõttu oleme linnavalitsusega otsustanud, et Tallinna Televisiooni sulgemisest vabanev raha läheb raske ja sügava puudega lastele tugiisiku teenuse tagamiseks," ütles Mihhail Kõlvart Delfile.

"Seda teenust on rahastatud suures mahus Euroopa Sotsiaalfondist, kuid finantseerimine lõpeb 2020. aasta veebruaris. Järgmisel aastal kulub raske ja sügava puudega lastele tugiisiku teenuse tagamise jätkamiseks ligi 2,6 miljonit eurot, millest töötasu moodustab 1,7 miljonit eurot." lisas Kõlvart.

Linnapea sõnul saab Tallinnas aastas tugiisiku abi ligi kolmsada viiskümmend puudega last. "Praegu on pealinnas puudega laste tugiisikuid 265, kuid vajadus nende järele on tunduvalt suurem, sest lastel on vaja teenust igal nädalal. Tugiisikute nappus ei ole tingitud rahapuudusest, vaid sellest, et ei ole leida neid tublisid inimesi, kes tahaksid tugiisikuna töötada," selgitas linnapea.

Tugiisiku töö on spetsiifiline, nõudes empaatiavõimet ja kannatlikkust. Nii on tugiisik lapsele toeks näiteks haridusasutuses tavarühmas või -klassis, kus aitab tal õpetajate korraldusi mõista, pakub abi suhtlemisel, vajadusel ka liikumisel jm. Väljaspool haridusasutust on aga tugiisik abiks rehabilitatsiooniteenustele ja huviringidesse saatmisel ning vaba aja veetmisel. Ühtlasi aitab tugiisik last ootamatutes olukordades toime tulla ning toetab teda igapäevategevuste õppimisel.

2019. aasta linnaeelarves oli raske ja sügava puudega lastele tugiteenuse tagamiseks 893 000 eurot, Euroopa Sotsiaalfond toetas tänavu teenuse osutamist 1,7 miljoni euroga.

TTV sulgemine

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatas 26. septembril, et teeb TTV nõukogule ettepaneku teha otsus, et TTV lõpetaks tegutsemise senisel kujul telekanalina 1. oktoobrist.

"Telekanali ülalpidamine on kulukas ja samal ajal mitte eriti tõhus, sest inimeste meediatarbimise harjumused on muutunud. Informeerime tallinlasi edaspidi erinevate kanalite, sealhulgas telekanalite kaudu ja arvestame sellega, et inimesed veedavad järjest rohkem aega veebis ja sotsiaalmeedias ja järjest vähem televiisoriekraani taga," ütles Kõlvart septembris.