„Põhijooned kodanike moraalse ülesehituse elluviimiseks uuel ajastul” nõuab Hiina kodanikelt, et nad oleksid ausad ja viisakad, „tsiviliseeritud” süües, reisides või spordivõistlusi vaadates ning kaitseksid „Hiina au” välismaal viibides, vahendab Guardian.

Tugevalt patriotismi propageerimisele keskenduvad juhised nõuavad ka „riikliku etiketi” kujundamist selliste asjade jaoks nagu riigihümni laulmine, riigilipu heiskamine või kommunistliku partei liikmeks võtmine.

Selline etikett peab „parandama inimeste suhtumist parteisse ja riiki ning kujundama kollektiivse identiteedi- ja kuuluvustunde”, öeldakse dokumendis, mille avaldasid kommunistliku partei keskkomitee ja riiginõukogu. Kodanikelt nõutakse ka Lei Fengi vaimu edasi kandmist. Tegemist on sõduriga, keda on kasutatud palju partei propagandas alates 1960. aastatest.

Pühapäeval enne Hiina kommunistliku partei neljanda pleenumi algus avaldatud juhised rõhutavad Hiina presidendi Xi Jinpingi fookust pleenumil – poliitilise legitiimsuse tugevdamist ajal, kui Pekingi ees on mitmeid väljakutseid alates rahutustest Hongkongis kuni aeglustuva majanduse ja veniva kaubandussõjani USA-ga.

„Põhjalike muutuste taustal rahvusvahelises ja siseriiklikus olukorras ning Hiina majanduslikus ja ühiskondlikus arengus ... ei piisa poliitikast ja regulatsioonidest,” öeldakse dokumendi sissejuhatuses. „On endiselt palju probleeme.”

Juhiste hulgas on kõige tähtsam, et kodanikud võtaksid Xi Jinpingi Mõtte oma moraalse kompassi tuumaks. Erinevalt selliste juhiste eelmisest versioonist, mis on pärit 2001. aastast, on mitmed viited Hiina varasematele juhtidele alates Mao Zedongist kuni Deng Xiaopingini välja jäetud.

Ekspertide sõnul on see dokument märgiks, et propagandatööd tõhustatakse fookusega kommunistliku partei versioonil Hiina traditsioonidest ning eetikal ja kultuuril.