Kohe peale seda, kui lõppes Euroopa liberaalsete parteide ühenduse (ALDE) nõukogu istung, kus arutati spetsiaalset raportit Keskerakonna valitsuskoostööst EKRE-ga, sai Delfi kohapeal küsida Keskerakonda arutelul esindanud peasekretär Mihhail Korbilt tulemuste kohta. Korb paistis aruteluga rahul, kuid jättis ALDE võtmeküsimusele selge vastuse andmata.

Kuidas selle ALDE raporti arutelu nõukogus täna läks?

Seda teemat arutati juba teist korda. Esimene kord arutati Zürichis, kohe kui koalitsioon tekkis. Seekord läks arutelu tunduvalt rahulikumalt, oli vähem emotsioone, sest need kaks raportööri, kes monitooringu läbi viisid, tegid põhjaliku raporti, kirjeldasid väga selgelt olukorda ja selle kirjeldusega saab ka ainult nõus olla.

Raportis oli selgelt välja toodud, et Keskerakond ei ole nende silmis millegi vastu eksinud ja sellepärast oli ka oponentidel vähe argumente.

Aga eelmisest korrast eristas see, et kui siis ei kõlanud mitte ühtegi toetavat seisukohta, et jah, erakonnad vahel satuvad sellisesse olukorda, et oma õigusi kaitsta tuleb ka võtta koalitsiooni inimesed, kellega paljudes asjades ühte meel ei ole, siis seekord sellised sõnavõtud olid. Sellega erines seekordne arutelu eelmisest.

Raportis öeldakse väga selgelt, et kui ALDE-sse kuuluv partei niisugusse koalitsiooni läheb, siis peab seal ilmtingimata kaitsma liberaalseid väärtusi. Sellega olete täitsa nõus?

Absoluutselt. Me kuulume ALDE-sse ja diskussiooni võib pikalt pidada, mis on liberaalsed väärtused, on need sotsiaalsed või majanduslikud liberaalsed väärtused, aga põmõttelsielt peab loomulikult Keskerakond nende eest seisma ja neid kaitsma.

Mulle väga meeldis Hollandi liberaalse erakonna VVD seisukoht, et ei tohi oma seiskohtadest sammugi tagasi astuda, kuid tuleb oodata, millal saab asjad paremaks muuta.

Raportis juhitakse eriti tähelepanu ja paistab, et ka aluseks, miks seda monitooringut pikendati, on kogu küsimus abielu definitsiooni muutmiseks kavandatavast rahvahääletusest, mille panite ka koalitsioonileppesse?

Küsimus on selles, kas abielu mehe ja naise vahel on õige abielu ja ma tuletan meelde, et nii on meie perekonnaseaduses juba kirjas. Järgmine küsimus on see, kas seda tuua sisse ka põhiseadusesse. Jah, ma arvan, et see ongi põhiline murekoht ALDE nõukogu jaoks. Nad muretsevad, mis positsiooni erakond selles küsimuses võtab.

Just, seal märgitakse, et Keskerakond pole öelnud, mis sellest arvab. Kas ütlesite, mis erakond sellest arvab?

Hetkel ei ole Keskerakond ühtegi positsiooni selles küsimuses väljendanud ja vaatame, kuidas see olukord on, kui selleks on õige aeg.

Aga ma kuulsin, et nõukogus ütlesite, et kui rahvahääletus tuleb, siis te ei toeta seda põhiseadusesse kirjutamist?

Kas te olite saalis? Kuidas te saite seda kuulda, läbi ukse?

Ei, mina arutasin selle üle, mis olid eelmised sõnavõtud ja ei puudutanud kuidagi seda teemat ega andnud mingit hinnangut, mis positsiooni erakond võtab, sest erakond ei ole seisukohta võtnud. Aga kindlasti teeme seda.

Mis ajaks seisukoht võetakse, kas tulevaks aastaks, kui järgmine ALDE raport koostatakse?

Liiga vara praegu. Sellest keegi ei räägi praegu. See kindlasti on murekoht ALDE nõukogu jaoks, aga ma ei usu, et selleks ajaks on meil see diskussioon peetud. Praegu me üritame pidada diskussiooni maksude üle ja ei ole mõtet rongist ette joosta. On veel väga palju otsuseid teha, uus peaprokurör leida, EKRE peab uue ministri leidma, need on päeva teemad. Meie positsioonist rahvahääletuse soas on väga vara rääkida.