Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul lähtub järgmise aasta riigieelarve kevadel tööd alustanud valitsusliidu poolt kokkulepitud eesmärkidest. „Riigi eelarvepoliitika peab arvestama Eesti ja siinsete elanike huvidega ning meie jaoks on tähtis edendada sidusat ja tugevat ühiskonda, kus kõigil oleks võimalikult hea elatustase,“ ütles Kersti Sarapuu.

Riigikogu rahanduskomisjoni kuuluva Sarapuu sõnul panustab 2020. aasta riigieelarve jõuliselt tervishoiuvaldkonda ja riigitöötajate palgafondi. „Haigekassa eelarve suureneb ligi 144 miljoni euro võrra, et lühendada ravijärjekordi ning tõsta teenuse kvaliteeti. Palgatõusudeks eraldab riik 50 miljonit eurot, mille osaks saavad teiste hulgas õpetajad, õppejõud, päästjad, politseinikud ja tervishoiutöötajad,“ ütles Sarapuu.

Tema sõnul leidis valitsus lisavahendeid ka kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvuks. Uuel aastal küündib see 2,3 miljardi euroni, mida on kaks korda rohkem kui 2010. aastal.

Maapiirkondade jaoks on kindlasti olulised investeeringud kruusateede tolmuvabaks muutmisel, mille tarvis tuleval aastal on planeeritud lisaks 10 miljonit eurot.

2020. aasta riigieelarve kulude maht on 11,6 ning tulude maht 11,8 miljardit eurot. Sealjuures väheneb valitsussektori võlakoormus – kui 2019. aastal oli see 8,8% SKPst, siis 2020. aastal 8%.