Möödunud nädalal viidi läbi küsitlus, millega selgitati välja Torma aleviku ning Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja Võidivere küla elanike arvamus nimetatud territooriumiosade võimaliku Mustvee valla koosseisu andmise asjus. Küsitluses oodati osalema selle piirkonna elanikke alates 16. eluaastast. 14.–17. oktoobrini sai hääletada Volise keskkonnas elektrooniliselt, 19. ja 20. oktoobril said elanikud oma hääle anda Torma teenuskeskusesse sisse seatud küsitluspunktis.

Nimekirjadesse kantud 608 inimesest osales küsitluses 268 ehk 44,08 protsenti. Elektroonilise hääle andis 144 inimest, 124 inimest käis oma seisukohta väljendamas küsitluspunktis.

Küsimusele, kas nad soovivad oma aleviku/küla üleminekut Jõgeva valla koosseisust Mustvee valla koosseisu, vastas eitavalt 219 ja jaatavalt 49 inimest. Protsentides väljendatult oli Mustvee valda ülemineku vastu 82 ja poolt 18 protsenti küsitlusel osalenutest. Seega kaldus kaalukauss jõuliselt Jõgeva valda jäämise kasuks. Ka siis, kui vaadata Torma alevikku ja üheksat küla eraldi, tuleb välja, et enamikus asustusüksustes olid ülekaalus Mustvee vallaga ühinemise vastu antud hääled. Erandiks oli Kõnnu küla, kus 15 hääletajat olid Mustveega liitumise poolt ja 11 selle vastu.

"Tänan Torma aleviku ja ümberkaudsete külade elanikke mõistva ja asjaliku suhtumise eest! See, et 44 protsenti nimekirjadesse kantud inimestest oma arvamuse e-hääletusel või küsitluspunktis välja ütles, näitab, et nende jaoks oli see oluline," ütles Jõgeva vallasekretär Egle Lääne.

Seaduse järgi peab hääletustulemused kinnitama Jõgeva vallavolikogu, mis koguneb järgmisele istungile 31. oktoobril. Novembri istungil peab volikogu aga otsustama, kuidas teemaga edasi minna.

"Kuna valdav osa Torma aleviku ja ümberkaudsete külade elanikest, kes hääletamas käisid, olid Jõgeva valda jäämise poolt, on volikogul üsna lihtne otsust teha. Ma ei näe siin muud võimalust, kui asustusüksuste Mustvee vallale üleandmise protsess lõpetada. Tõsi, Kõnnu küla elanikest, kes küsitluses osalesid, oli 15 Mustvee vallaga liitumise poolt ja 11 vastu, aga samas oli seal osalusprotsent keskmisest väiksem: hääletamas käis 32,91 protsenti nimekirja kantutest. Nii et seal ei pruukinud joonistuda välja elanike enamiku arvamus," ütles Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid