„Ei, seda ei kaalutud,” vastas Pikhof Delfi küsimusele, kas ühe võimaliku variandina oli laual ka apteegikettide tervikuna mahamüümine ravimite hulgimüüjate poolt.

„Tegelikult sooviti ju seda, et kõik jääks vanaviisi, et piiranguid ära ei kaotataks,” vastas Pikhof küsimusele, milline oli teine variant apteekide proviisoritele müümise kõrval.

Pikhof kinnitas, et apteegireformi eelnõu töötati välja sotsiaalministeeriumi ja riigikogu sotsiaalkomisjoni koostöös, võttes arvesse ka ravimiameti seisukohti.

„Lõppkokkuvõttes leidsime, et see variant (apteekide müümine proviisoritele – toim) on halvimatest parim. Selle on ka õiguskantsler heaks kiitnud,” sõnas Pikhof. Ma ei näe mingit vajadust seda süsteemi, mis täna juba kehtestatud on, muuta, aga kindlasti saab seda paremaks teha.”

Alates järgmise aasta 1. aprillist tohivad apteeke pidada vaid proviisorid, kuid enamik apteeke kuulub jätkuvalt ravimite hulgimüüjatele, kellest suurimad on Magnum ja Tamro. Kui nendest apteekidest tähtajaks proviisoriapteeke teha ei õnnestu, siis võib see tähendada kümnete ja kümnete apteekide sulgemist. Seetõttu on võimalik, et apteegireform läheb muutmisele või pööratakse isegi tagasi.