Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ütles, et Tõetamm on kogum riigi kõige olulisematest mõjunäitajatest. "See on justkui majakas, mis näitab, kuhu me tahame jõuda, aga peegeldab samal ajal tegelikku olukorda," ütles ta.

Mägi sõnul on Tõetamm mõeldud nii nendele, kes riigis olulisi otsuseid langetavad kui ka tavainimestele, kes tahavad selgelt ja arusaadavalt näha, millised on Eestis tähtsad tegevusvaldkonnad ja kuhu oleme nendes jõudnud.

Mägi nentis, et praegu ei kasuta rahva esindajad ega inimesed olemasolevaid andmeid nii nagu peaks ja võiks, sest suurte andmehulkade analüüsimine ja nende põhjal järelduste tegemine on aeganõudev ja keeruline. Usaldusväärne ja arusaadav informatsioon on oluline mõlemale, aga eelkõige poliitikutele, kelle otsused peavad sellest lähtuma.

"Tõetamm aitab näha, et kuigi veel on täitmata eesmärke, mille nimel peame ühiselt pingutama, siis on paljud asjad Eestis ka hästi. Tahame ärgitada kõiki inimesi kaasa mõtlema, kuidas me erinevaid näitajaid mõõdame ja mida tahame saavutada," sõnas Mägi.

Mägi selgitas, et Tõetamm võrdleb erinevaid näitajaid kolme arengukava põhjal kolmes ajalises vaates. "Tamm koondab 135 riigi kõige olulisemat indikaatorit, mis on lühiajalises plaanis valitsuse tegevuskavas, keskpikas perspektiivis "Eesti 2020" programmis ja pikemate arengukava eesmärkidega säästva arengu riiklikus strateegias "Säästev Eesti 21"".

Ühtekokku on Tõetammel esitatud 15 erineva tegevusharu andmed. Kuidas Eestil nendes valdkondades läheb on näidatud rohelise, kollase või punase värviga tammelehtedel. "Rohelised lehed näitavad, millistes näitajates oleme ihaldatud tulemuse saavutanud, kollased annavad aimu, et näitajates puudub suund või soovitud tulemust pole veel saavutatud ning punased lehed märgivad kõige kriitilisemaid näitajaid.

Täna tutvustati Tõetamme Kadrioru pargis, Eesti ühe vanima tamme juures. Kõne pidasid nii president Kersti Kaljulaid kui ka näitleja Priit Loog.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid