"Pean täiesti vastuvõetamatuks Taneli (Kiik - toim) vastu suunatud rünnakuid, mis puudutavad tema tegevust sotsiaalministeeriumi vastutusala eest seismisel. Seda enam, et Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa Erakond leppisid koalitsiooni moodustades kokku, et tahame esindada kõiki Eestimaa inimesi," kirjutas Ratas Facebookis.

"Samuti soovime seista sidusa ühiskonna eest, mille liikmed tunnevad end kaasatuna ja lõhed erinevate ühiskonna gruppide vahel vähenevad," lisas Ratas.

Keskerakonna esimehe sõnul on Kiik ennast valitsuses tõestanud ministrina, kes teeb väga sisulist tööd nii laste, tööinimeste kui ka eakate sotsiaalkaitse edendamisel, tööpoliitika eestvedamisel, meie inimeste tervise eest seismisel ning kõigi võrdsete võimaluste tagamisel. "Seda valitsuse istungitel, nõupidamistel või avalikes esinemistes oma valitsemisala kaitstes, aga vajadusel tihti ka oma ametikaaslasi toetades."

Ratas märkis, et koos valitsemine on meeskonnatöö. "See tähendab, et võimalikud eriarvamused räägitakse omavahel läbi ning võimalusel lepitakse neis küsimustes kokku ühised seisukohad. Iga minister teeb oma valitsemisalas tööd vastavalt neile ühistele kokkulepetele, koalitsioonilepingule, valitsuse tegevusprogrammile ning oma paremale äranägemisele. Selles tegevuses saab minister toetuda just oma ametikaaslastele valitsuses, riigikogus ning samuti Eesti vastava valdkonna tublile ja asjatundlikule ametnikkonnale. Ühiselt valitsemise eelduseks on oma meeskonna hoidmine ja austamine," sõnas Ratas.

"Praeguses koalitsioonis on nii liberaalseid kui konservatiivseid ministreid ja erakondi. Ma arvan, et see on selle valitsuse tugevus. Erakondade ja nende liikmete kohati erinevad vaated on seejuures mõistetavad, kuid nende alusel oma partnerite isiklik ründamine ei aita kuidagi ühistele ja kokku lepitud eesmärkidele kaasa. Vastupidi, sellised rünnakud lõhuvad ühtsust ja koostööd," ütles Ratas.

Eesti Päevaleht kirjutas eile, et Kiik leiab end viimasel ajal olukorrast, kus tal tuleb rabada mitmel rindel. Möödunud nädala lõpus pommitas Kiike EKRE, kes alustas kampaaniat toetuse vastu, mille sotsiaalministeerium eraldas Eesti LGBT ühingule.

Enne seda murdis sotsiaalminister piike siseminister Mart Helme sooviga sisserännu piirarvuga Eestisse asumise süsteemi ringi teha. Samuti tahab Isamaa ja ka mõni Keskerakonna poliitik uuesti arutada apteegireformi, mida Kiik soovib ellu viia juba ammu kokkulepitud moel. Ja peale kõige muu teeb võimuliit penisoni teise samba reformi, kus keerulised küsimused, mis puudutavad selle mõju inimeste tulevasele pensionile, jäävad lõpuks ikka sotsiaalministri õlule.