Eile kirjutas Delfi, kuidas Vooglaid on sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) nimel saatnud laiali hulgaliselt petitsioone, milles nõutakse, et LGBT ühing ei saaks riiklikku rahastust, mis sel aastal ulatus 96 000 euroni.

Solman ütles Delfile, et mõistab Vooglaiu lähenemisnurka, kuna tema oma tegevuseks riigilt raha ei küsi.

"Kui vaadata selle nurga alt, et Vooglaid teostab oma konservatiivset ideoloogiat ilma riikliku toeta, võib mõista ka tema nördimust ja kriitikat vastasideoloogia, LGBT ja Feministeeriumi suunal, kes korraldavad muuhulgas ideoloogilist tööd täna riikliku rahastuse toel. See ei olegi tema poolt vaadates õiglane ega aus. Küsimus ei ole siin LGBT ühingus või Feministeeriumis, vaid selle rahastamises ideoloogiliseks tööks riigi poolt," ütles Solman.

Vooglaid põhjendab petitsioonis esitatud nõuet sellega, et väidetavalt on LGBT ühingu aktivistid üht tüdrukut aastaid töödelnud sugu vahetama. "Nüüdseks on aastaid vanemate teadmata väldanud mõjutamine jõudnud nii kaugele, et tüdruk ootab täisealiseks saamist, mil tal avaneb võimalus ilma vanemate nõusolekuta "hormoonteraapiaga" algust teha ja valmistuda sedasi ka "soovahetuse" operatsiooniks," kirjutatab Vooglaid petitsioonis.

Solman leiab, et ühiskonnas peab MTÜ-de riiklik rahastamine olema tasakaalustatud. "Täna see päriselt nii ei ole, riigipoolne rahastus on paigast ära. Igasugune ideoloogiline rahastus ja propaganda tegemine riikliku toega ei ole õigustatud samal ajal, kui panustamist vajavad tõeliselt hädas olevad sihtgrupid," ütles Solman.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles eile Delfile, et petitsiooni näol külvatakse kahetsusväärselt vaenu ja levitatakse valesid. "Mul on kahju, et antud aktsiooniga külvatakse vaenu, levitatakse valesid ja laimu ning alandatakse inimesi. Vähemuste tagakiusamine ei edenda vähimalgi määral pereväärtusi ega aita lahendada tegelikke väljakutseid sotsiaal- ja tervisevaldkonnas."

Kiik selgitas, et 2019. aastal sai hasartmängumaksu toetusi ligi 80 projekti sotsiaalministeeriumi vastutusalas. "Valdav enamus rahast panustati puuetega inimeste, tervise edenduse ning laste ja perede projektidele. Samuti eraldati vahendeid hoolekande, võrdsuspoliitika ning eakate projektide toetuseks. Kõik need valdkonnad on riigi arengu seisukohalt olulised ja vajalikud," rõhutas Kiik.

Kokku eraldati 2019. aastal erinevatele projektidele ligi 3,8 miljonit eurot hasartmängumaksu toetusi, millest Eesti LGBT Ühingu projekti summa oli 96 000 eurot.