Vooglaid on SAPTK-i nimel saatnud laiali hulgaliselt petitsioone, milles nõutakse, et LGBT ühing ei saaks riiklikku rahastust, mis sel aastal ulatus 96 000 euroni. Täpsustuseks tuleb öelda, et ühing sai selle raha hasartmängumaksu laekumistest antava toetusena oma projektile.

Vooglaid põhjendab petitsioonis esitatud nõuet sellega, et väidetavalt on LGBT ühingu aktivistid üht tüdrukut aastaid töödelnud sugu vahetama. "Nüüdseks on aastaid vanemate teadmata väldanud mõjutamine jõudnud nii kaugele, et tüdruk ootab täisealiseks saamist, mil tal avaneb võimalus ilma vanemate nõusolekuta "hormoonteraapiaga" algust teha ja valmistuda sedasi ka "soovahetuse" operatsiooniks," kirjutatab Vooglaid petitsioonis.

"Minu jaoks on skandaalne, et homoaktivistidel on üldse võimalik teismelisi nende vanemate selja taga töödelda ja neid sõna otseses mõttes valedega eksitada. Fakt on ju see, et mitte keegi ei saa mitte kunagi oma sugu muuta ja tegelikult käib jutt vaid inimeste sandistamisest, et tekitada neile illusioon, nagu nad oleks oma sugu vahetanud," leiab Vooglaid.

Ühtlasi heidab ta ette, et ühing on taotlenud käesolevaks aastaks veelgi rohkem raha, et maksta juhatuse liikmetele kõrgemat tasu, suurendada juristi töökoormust jne.

Sotsiaalminister Kiik: mul on kahju, et antud aktsiooniga külvatakse vaenu ja levitatakse valesid

Sotsiaalminister Tanel Kiik selgitas Delfile, et 2019. aastal sai hasartmängumaksu toetusi ligi 80 projekti sotsiaalministeeriumi vastutusalas. "Valdav enamus rahast panustati puuetega inimeste, tervise edenduse ning laste ja perede projektidele. Samuti eraldati vahendeid hoolekande, võrdsuspoliitika ning eakate projektide toetuseks. Kõik need valdkonnad on riigi arengu seisukohalt olulised ja vajalikud," rõhutas Kiik.

Kokku eraldati 2019. aastal erinevatele projektidele ligi 3,8 miljonit eurot hasartmängumaksu toetusi, millest Eesti LGBT Ühingu projekti summa oli 96 000 eurot.

Kiige sõnul väärivad Eesti inimesed sidusat, sotsiaalselt õiglast ja iga inimest väärtustavat riiki. "Mul on kahju, et antud aktsiooniga külvatakse vaenu, levitatakse valesid ja laimu ning alandatakse inimesi. Vähemuste tagakiusamine ei edenda vähimalgi määral pereväärtusi ega aita lahendada tegelikke väljakutseid sotsiaal- ja tervisevaldkonnas."

Vooglaid Delfile pikemat kommentaari anda ei soovinud, kuid ütles, et Delfi ja Eesti Päevalehe puhul on tegemist SAPTK-i suhtes vaenulikult meelestatud ja nende vastast laimu levitava väljaandega.

"Petitsioon lähtub meie siirast veendumusest, et homoorganisatsioonid (nagu Eesti LGBT Ühing) ei peaks tegutsema mitte maksumaksjate rahast, vaid lähtudes samast põhimõttest, millest lähtuvalt tegutseb ka SAPTK – st vabatahtlikest annetustest," lisas ta siiski.

Eesti LGBT Ühingu tegevjuhi Kristel Rannaääre sõnul ei maksta hasartmängumaksu toetustega töötajatele kõrgeid palku, nagu sageli väidetakse. "Oluline on mõista, et HMN-ist saadud rahastuse abil on ühingu palgal seitse inimest, kellest täiskohaga töötab vaid assistent. Ülejäänud töötavad poole või veerandkoormusega, mille järgi on arvutatud ka palgad, ning enamjaolt ei vasta palganumbrid tegelikult spetsialistide pädevusele."

Eesti LGBT Ühingu teenused üle Eesti
· Huvikaitseteenus, mh kogukonna esindamine, liitlaste kaasamine ja otsuste mõjutamine;

· psühholoogiline, juriidiline ja kogemuspõhine nõustamine;

· mitmed tugigrupid, kelle kokkusaamistel saad silma peal hoida meie Facebooki lehel;

· eriilmelised üritusi, millega saad tutvuda meie Facebooki lehel;

· kogukonnakeskus, kus saad turvaliselt ja mõnusalt aega veeta;

· raamatukogu, kus on üle 400 LGBT+ teemalise teaviku;

· praktikavõimalused nii gümnasistidele kui ka tudengitele;

· tugi temaatiliste uurimistööde, artiklite või teiste kirjatükkide kirjutamisel;

· LGBT+ teemalised koolitused noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele ning teistele sihtgruppidele;

· teavitustöö, mh ajakirjanike nõustamine LGBT+ teemadest kirjutamisel;

· kultuurifestival Baltic Pride – LGBT+ kultuuri- ja solidaarsusnädal, mis seisab vaba ja hooliva ühiskonna eest, kus kõigil on hea ja turvaline elada, olenemata seksuaalsusest, sooidentiteedist ja eneseväljendusest.


Allikas: Eesti LGBT Ühing