Riigikogu juhatus palus pöördumise menetlemisel kaasata ka õiguskomisjoni, majanduskomisjon ja rahanduskomisjoni.

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder saatis sel nädalal eespool mainitud komisjonide juhtidele kirja, kus märgib, et nad plaanivad kanepireformi ettepanekut käsitlevat kollektiivset pöördumist arutada oma 12. novembri istungil. "Loodetavasti leiate võimaluse saata oma esindajad sotsiaalkomisjoni istungile. Palun riigikogu majandus-, rahandus- ja õiguskomisjonil kujundada seisukoht kollektiivses pöördumises esitatud ettepanekute osas. Sotsiaalkomisjon ootab arvamust 19. novembriks."

Riigikogule üle antud pöördumisel oli ligi 1100 allkirja. Selgituseks kirjutati, et allilm saab aastas 171,5 miljonit eurot illegaalsest kanepimüügist. "Müüakse kõigile, kellel on 20 eurot. Tarvitajate arv kasvab aastakümneid. Selleks, et kõiki kanepitarvitajaid karistada kulub umbes 144 aastat. Keelamine on ebaefektiivne, võimendab ohte ja toob vaid kulusid kaasa. Kanep tuleb tänavalt likvideerida, panna litsenseeritud eripoodidesse ja apteekidesse, kus kehtiks vanusepiirang ja saaks müügist makse riigikassasse koguda." Muu hulgas soovitakse kaotada trahvid ja karistused privaatse kanepikasutuse eest juhul, kui sellega ei kaasne kahju kolmandatele isikutele.

Kanepi legaliseerimise üle on poliitilisel tasandil diskuteeritud palju, ent üldiselt ollakse selle vastu. Siseminister Mart Helme sõnas septembri hakul EPLile, et kanepi legaliseerimise debatt kui selline on tavapärane nähtus, kuid ekspertide hinnangul puudub selleks vajadus. "Noorte kanepitarvitamine väheneb ning Eestis seda tüüpi eksperimentide alustamine seaks elanike ja eelkõige noorte tervise ohtu. Kanep ei ole ohutu uimasti. Kanepist tulenevad riskid ja negatiivne mõju, seda eelkõige noortele, on tõendatud."