Ratase sõnul toetas valitsus kliimaneutraalsuse saavutamist ühehäälselt.

Sel nädal tuli välja Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse (SEI) raport kliimaneutraalsuse saavutamise võimalustest Eestis, mida arutati esmaspäeval valitsuse kliima- ja energiakomisjonis. Täna otsustas valitsus, et toetab Euroopa Liidus (EL)kliimaneutraalsuse saavutamist.

Pikaajalise strateegia eesmärk on kinnitada Euroopa pühendumust võtta üleilmsete kliima-meetmete osas maailmas suunanäitaja roll ja esitada oma nägemus, kuidas jõuda 2050. aastaks kasvuhoonegaaside nullilähedasi heitkoguseid tekitava majanduseni nii, et see üleminek oleks sotsiaalselt õiglane ja kulutõhus.

Strateegiaga määratletakse EL-i kliima- ja energiapoliitika pikaajaline suund ning sõnastatakse EL-i nägemus pikaajalisest panusest temperatuuri tõusu Pariisi kokkuleppest tuleneva piiramise eesmärgi saavutamisse.