„Me vastasime härra Sajdiki kirjale, et kooskõlastame „Steinmeieri valemi” teksti,” ütles Zelenskõi ja lisas, et seda valemit tuleb rakendada uues seaduses Donetski ja Luganski oblasti teatud rajoonide kohaliku omavalitsuse erikorra kohta, vahendab UNIAN.

Praegune seadus Donbassi eristaatuse kohta kehtib kuni 2019. aasta 31. detsembrini. Zelenskõi sõnul tuleb uus seadus, mida hakkab välja töötama parlament tihedas koostöös ja avalikul arutelul ühiskonnaga, ning sellest ei hakka läbi jooksma ükski „punane joon”.

„Just seetõttu ei ole ega tule mingit kapitulatsiooni. Mitte mingit,” ütles Zelenskõi, rõhutades, et kohalikud valimised ei toimu, kui Donbassi jäävad väed. Samuti märkis Zelenskõi, et Vene vägede okupeeritud Donbassist väljaviimise küsimust tuleb arutada „Normandia formaadis”.

Täna ilmus internetti vastus Sajdiki pöördumisele, mille avaldas Ukraina endise presidendi Leonid Kutšma pressiesindaja Darka Olifer. Dokumendil on Kutšma allkiri.

„Käesolev seadus jõustub kohaliku aja järgi kell 20.00 vastavalt Ukraina põhiseadusele ja Ukraina spetsiaalsele seadusele, mis reguleerivad erakorralisi kohalikke valimisi Donetski ja Luganski oblasti teatud rajoonides, määratud ja läbi viidud erakorraliste kohalike valimiste valimispäeval ülalmainitud rajoonides. See hakkab kehtima ajutiselt, kuni OSCE Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo (ODIHR) missiooni lõpparuande avaldamiseni valimiste vaatlemise kohta, vastavalt OSCE ODIHR-i väljakujunenud praktikale, vastavalt erakorraliste valimiste üldisele vastavusele OSCE standarditele ning rahvusvahelistele standarditele demokraatlike valimiste kohta, samuti vastavalt Ukraina seadusandlusele, milles antakse vastus küsimusele, mis on kooskõlastatud „Normandia formaadis”, kinnitatud kolmepoolses kontaktgrupis ning saadetud Ukraina poolt kutsekirjas ja OSCE eesistuja poolt ODIHR-i direktorile,” öeldakse dokumendis.

Kui OSCE ODIHR tunnistab erakorralised kohalikud valimised okupeeritud territooriumidel rahvusvahelistele standarditele ja Ukraina seadustele vastavaks, hakkab seadus kehtima alaliselt.