Komisjon tegi juba mullu oktoobris rohelistele ettekirjutuse, millega kohustati parteid oma võlausaldajatele võlad tagastama. Rohelised esitasid ettekirjutuse tühistamiseks Tallinna halduskohtule kaebuse, kuid kohus jättis selle tänavu 26. juulil rahuldamata.

Ent vahepeal on roheliste olukord hoopis hullemaks läinud - kui toona oli erakonna netovara -21 000 eurot, siis nüüd -46 000 eurot.

Septembri algul saatis ERJK roheliste juhatusele taas märgukirja, milles öeldi, et erakonna aastaid kestnud finantsseis näitab, et partei pole majanduslikult jätkusuutlik. Ühtlasi paluti erakonnal ettekirjutis täita ning tuletati meelde, et selle tegemata jätmise korral on õigus rakendada sunniraha.

Septembri algul sõnas roheliste esinaine Züleyxa Izmailova Delfile, et Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva ERJK juhi Liisa Oviiri edastatud märgukiri pole tõsiseltvõetav: "Leian, et selline ettepanek on ka silmakirjalik, sest on ju teada, et riigi rahakotil elatuvate erakondade võlad on võrreldes rohelistega kümneid kordi suuremad ja ei näita sugugi vähenemise märke."

Erakond Eestimaa Rohelised ei ole ettekirjutust praeguseks täitnud. Seega alustas komisjon sunniraha rakendamise menetlust ning otsustas 19. septembri koosolekul roheliste määrata sunniraha 500 eurot.

Rohelistel tuleb sunniraha tasuda 5. novembriks. Makse tegemata jätmise korral edastatakse materjalid täitemenetluse seadustiku alusel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale sunniraha sissenõudmiseks.