Kokku saadeti pilte 1100 tükki, välja valiti vaid 14, millest kaks kaunistavad kalendrikaasi ning 12 illustreerivad kuid.

Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon on riikidevaheline organisatsioon, mis asutati 1950. aastal ja tegutseb ÜRO agentuurina. Organisatsioon tegeleb meteoroloogiliste, klimatoloogiliste, hüdroloogiliste ja geofüüsiliste vaatlustega, koordineerides sellealaseid programme, kogudes ja töödeldes vastavaid andmeid ning edendades riikide meteoroloogiakoostööd.