“Miks see Teid üldse huvitab?” päris Reitelmann ajakirjaniku küsimuse kohta. Selgituse peale, et ENPAs esindaks Reitelmann Eesti poliitilisi huve, teatas ta: “Delfil puudub uurimisvajadus.” Pärast seda katkestas Reitelmann kõne.

EKRE fraktsiooni juhatuse liige Siim Pohlak ütles, et praegu on erakonna ENPA delegatsiooni kandidaadiks Reitelmann ning EKRE seisab tema kandidatuuri taga.

Vaid neli aastat tagasi kutsus Reitelmann pagulasi “saastaks”, “inimrämpsuks” ja “mugavusprussakateks”. Lisaks nimetas ta eestivenelasi “tibladeks”. Toona kaitseliidus töötanud Reitelmann sai ülema noomituse ning lisaks liigutati avalike suhete osakonnas töötanud Reitelmann personaliosakonna koolitusjaoskonda.

Kõige suurem küsitavus Reitelmanni kandidatuuris tekkis seetõttu, et riigikogu moodustatavatel delegatsioonidel on tava parlamentide eri koostööorganitega liitudes kodused vastuolud Toompeale maha jätta.

Lisaks on ENPA kõige delikaatsemate ülesannetega koht, kus tuleb seista inimõiguste ja demokraatia kaitse eest.

Urmas Reitelmann osaleb ka Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu töös.