"Kuna suurõppus võib tuua kaasa Telliskivi kandis autoga liiklejatele ebamugavusi, siis palume võimaluse korral ajavahemikus 10.30-13.00 antud piirkonda vältida. Jalakäijatele tänaval liiklemiseks takistusi ei ole," ütles Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper. Tema sõnul peaksid aga piirkonnas viibivad inimesed arvestama võimalusega, et läheduses asuvatesse kohvikutesse ning töökohtadesse tullakse kaardistama inimeste arvu.

"See tegevus on vajalik, kuna üks õppuse eesmärk on läbi harjutada evakutsiooni plaanid. Inimesi reaalselt evakueerima ei hakata, vaid kõik saavad endale mälestuseks ühe toreda õppuse kleebise," lisas turvajuht.

Õppuse näol on tegemist viimase kaheksa aasta suurima harjutusega raudteel, kus mängitakse läbi erinevad situatsioonid, nagu inimeste päästmine kokkupõrke läbi teinud reisirongist, keemiaõnnetuse likvideerimine õnnetusse sattunud kaubarongist kui ka inimeste evakueerimine piirkonnast. Peale operatiivtöötajate on õppusele lisaks oodata vaatlejateks üle 100 inimese, nende seas ka esindajaid Valgevene ning Leedu Raudtee ettevõtetest.

Raudteeõppus "Kopli raud" toimub Eesti Raudtee, Operaili, Elroni, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Häirekeskuse, Tallinna Kiirabi, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Tallinna Linnavalitsuse, USS Security, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni koostöös.