Eelmisel nädalal kirjutas Delfi kahel korral, kuidas Viimsis asuva Heldri rajooni elanikud on kimpus kõnniteed blokeeriva ettevõtjaga. Mitu päeva pärast selgituste küsimist otsustas Margus Valdese juhitav Morrison Invest sekretäri vahendusel teemat selgitada.

Morrison Invest rõhutab, et kõiges on süüdi Viimsi vallavalitsus, kes on Morrison Investi omanduses oleva Heldri tee müügi läbirääkimised viimase 20 aasta jooksul luhta lasknud. Samuti ei olevat Morrison Investiga jõutud kokkuleppele Heldri tee tänavavalgustuse müügi- ja rendipakkumistes. "Viimsi vallalt pole me saanud isegi vastupakkumist," teatas Morrison Invest.

Viimsi valla pressiesindaja Rain Uusen ütles Delfile, et Morrison Invest on aegade jooksul teinud vallale erinevaid pakkumusi tee ja kommunikatsioonide omandamise ja kasutusele võtmise eest, kuid vald pole pidanud mõistlikuks nende eest küsitud kopsakaid summasid. "Oleme näidanud igati üles valmidust hooldama kommunikatsioone valla kulu ja kirjadega ilma täiendavate rahaliste kohustuste võtmiseta," ütles Uusen.

Morrison Invest väärtustab oma Heldri rajooni kuuluvat tee- ja kommunikatsioonivõrgustikku 1,25 miljoni euroga. 2017. aasta augustis, vahetult enne kohalike omavalitsuse valimisi üritas Valdes kaubelda vallalt Heldri teede vastu välja hoopis teiste Viimsi vallas asuvate kinnistute sihtotstarbe muutmist elamumaadeks, et seal uus rajoon arendusse lasta.

"Kommunikatsioone ja maad kasutavad Heldri ja Haabneeme elanikud igapäevases elutegevuses," põhjendas Valdes toona vallale tehingu väärtust, lubades teiste kinnistute sihtotstarbe muutudes anda kommunikatsioone sisaldav krunt vallale üle. Vastasel juhul ähvardas ta isegi Heldri küla elanikelt koduteed läbides piletiraha küsida.

Reformierakonna kommunistlik mõttelaad

Morrison Invest jätkab süüdistusi valla, aga ka Reformierakonna suunas. "Viimsi vallavalitsusele on täna olulised ainult erakondlikud huvid ja kõrgelt tasustatud töökohtade loomine riigikogust välja kukkunud partei eliidile ja poliitbroileritele. Reformierakond kuulutab enda programmis, et kaitseb vaba konkurentsi ja eraomandi puutumatust, kuid tegelikkuses viljeleb kommunistlikku mõttelaadi, milleks on sundvõõrandamine, ringkäendus, parteiliste ja parteilaste huvide eelistamine rahva huvidele jne," kirjutab Morrison Investi sekretär.

"Kuid see tee on eraomand," jätkab ta. "Sellelt teelt pole läbipääsu kunagi ette nähtud. Viimsi vald on omavoliliselt, tasahilju, ehitanud eramaale, Heldri tee otsa, jalakäijate tee ja püüab nüüd seda takkajärgi seadustada," õigustab Morrison Investi sekretär ja viitab põhiseaduse eraomandit puudutavale paragrahvile.

Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik aga selgitas, et jalgtee rajamine sõidutee kõrvale oli projekti ja planeeringu järgi ette nähtud juba Morrison Investile sõidutee rajamisel.

"Seega väide, et vald on omavoliliselt, tasahilju, ehitanud eramaale, Heldri tee otsa, jalakäijate tee ja püüab nüüd seda takkajärgi seadustada, on vale ja välja mõeldud," ütles Mik.

Viimsi valla järelevalveosakonna juhataja Karin Mägi sõnul ei vasta Morrison Investi avalduses esitatud väited absoluutselt tõele. "Heldri tee L4 kuulub AS Morrison Investile ja seda teelõiku on AS Morrison Invest kasutanud Viimsi vallavalitsusega läbirääkimiste pidamisel põhimõtteliselt väljapressimisvahendina, saamaks oma erinevatele kinnistutele kortermajade ehitusõigust," ütles Mägi.

Morrison Invest rikub kohtuotsust

Heldri tee L4 kinnistu on Morrison Investile kuuluv eratee, mille osas on 11 piirkonna elanikku pöördunud kohtu poole juurdepääsuteede määramiseks.

Neli aastat tagasi tehtud Harju maakohtu otsuse põhjal on hagi esitanute kinnistute igakordsete omanike kasuks määratud juurdepääsuteed läbi Heldri tee L4 kinnistu kuni Hundi teeni ja Heldri tee L1-ni, mis on valla avalikult kasutatav transpordimaa, kohustusega tagada ligipääs jalgsi ja sõidukiga ööpäevaringselt ilma takistusteta.

"Praegusel juhul on AS Morrison Invest korduvalt kehtivat kohtuotsust rikkunud, sulgedes kohtu poolt määratud juurdepääsu ning hagejate õigus on nõuda kohtuotsuse täitmist läbi kohtutäituri," ütles Uusen.

Heldri tee L1 ja L4 piirile ongi Morrison Invest tegevjuhi Margus Valdese käsutusel takistused pandud. L1 kuulub vallale, L4 ettevõttele.

"Selline tee sulgemine ei ole vastavuses tee avaliku kasutusega ja on isikutele, kes seda kasutavad, ohtlik. Pimedas võib betoonplokkidele ja mullahunnikutele otsa sõita ja end vigastada. Viimsi vald kaitseb ka edaspidi oma elanike huve parimal võimalikul moel," ütles Uusen.

Morrison Invest aga ootab uusi kohalike omavalitsuse valimisi, sest ettevõtte arvates võiks vallarahvas valida mõne muu partei, kes Valdesele meelepärased krundid elamumaaks vormistaksid.