"Mina tegin oma magistritöö kohusetundlikult ja lasin seda TLÜ-l hinnata. Nüüd on hinnet muudetud, töö positiivselt sooritatud ja asi lõpetatud. Loomulikult olen rahul ja otsust vaidlustada ei kavatse," ütles Vaher Delfile.

Kaitsmiskomisjon juhindus oma otsuses akadeemilise komisjoni poolt tuvastatud puudustest viitamisel ning nõustus akadeemilise komisjoni hinnanguga, mille kohaselt on põhjendatud magistritöö hinde alandamine, ütles TLÜ kommunikatsioonijuht Sulev Oll.

Oll lisas, et samas leidis kaitsmiskomisjon, et magistritöö omab iseseisvat väärtust ning sisaldab valdavas mahus originaalseid osasid, ka ei esinenud viitamisvigasid töö järelduste osas.

"Minu jaoks ei ole 2016. aasta, kui ma oma magistritööd kaitsesin ja 2019. aasta vahel midagi muutunud. Töö on sama, ülikooli komisjon on teine. Jään selle juurde, kuidas ma oma magistritööd 2016. aastal kaitsesin," ütles politseijuht.

Vaher kaitses oma magistritöö pealkirjaga "Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardada ohu korral" algselt hindele A.

Eesti Ekspress avaldas aga suve alguses, et tööl lasub plagiaadikahtlus. Pärast seda asja uurinud akadeemiline komisjon otsustas, et kahtlusel pole alust, kuid saatis töö lõputööde kaitsmiskomisjonile uuesti hindamiseks. Komisjon soovitas viitamisvigade tõttu Vaheri magistritöö hinnet alandada.