Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on tegemist olulise saavutusega, sest Eestil avaneb võimalus kaasa rääkida rahvusvahelise julgeoleku seisukohalt olulistes küsimustes nagu tuumarelvade leviku tõkestamine. Samuti toetab nõukogusse kuulumine Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmesust aastatel 2020–2021.

Keskkonnaminister Rene Kokk ütles, et Eesti üks prioriteet nõukogu liikmelisuse ajal on soodustada kliimaeesmärkide edendamiseks väikeriikidele sobivate tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamist ning radioaktiivsete jäätmete ohutut käitlemist.

Eesti esindajaks organisatsiooni juhtorgani juures saab suursaadik Toomas Kukk, kes on Eesti alaline esindaja rahvusvaheliste organisatsioonide juures Viinis. Nõukogu liikmelisuse toetamiseks lähetab keskkonnaministeerium Viini erialaatašee Reelika Runneli.

IAEA-l on tähtis roll riikide toetamisel ÜRO kestliku arengu, eeskätt kliimaeesmärkide saavutamisel ning tuumatehnoloogia turvalisel kasutamisel ning kiirgusohutuse edendamisel. Näiteks aitas IAEA aastatel 1996–1997 üles ehitada Eesti kiirguskaitse süsteemi ning koostada esimest kiirgusseadust. Samuti teeb Eesti IAEA-ga koostööd tehnilise koostöö programmi kaudu ekspertide koolitamiseks ning meditsiiniseadmete soetamiseks.

Peakonverents ja nõukogu on kaks peamist IAEA otsustusorganit. Eesti esitas oma kandidatuuri IAEA nõukogusse septembris 2017. Nõukogusse kuulub 35 liikmesriiki, sh 13 alalist liiget (Argentiina, Austraalia, Belgia, Kanada, Hiina, Saksamaa, Prantsusmaa, India, Jaapan, Lõuna-Aafrika Vabariik, Venemaa, Ühendkuningriik, USA) ning 22 roteeruvat, regionaalsete riikide gruppide poolt valitud liikmesriiki. 2019–2020 on nõukogu koosseisus veel Aserbaidžaan, Brasiilia, Ecuador, Egiptus, Holland, Itaalia, Maroko, Pakistan, Rootsi, Tai, Uruguai, Ghana, Kreeka, Mongoolia, Nigeeria, Norra, Panama, Paraguay, Ungari, Kuveit ja Saudi Araabia.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur asutati 1957. aastal ning sellesse kuulub 171 riiki. Eesti ühines IAEA-ga 31. jaanuaril 1992. aastal. IAEA põhiülesanneteks on tuumaenergia rahumeelse kasutamise edendamine ning vastava rahvusvahelise koostöö arendamine, samuti tuumarelva leviku tõkestamise kaitsemeetmete rakendamise järelevalve.