"Eesti kohalike omavalitsuste hääle kuuldavaks tegemine ja nende kaasatus Euroopa Liidu otsustes viib meie sõnumi kaugemale ja võimaldab samas jagada teiste liikmesriikidega häid praktikaid," ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

"Seetõttu on hea meel näha, et Eesti linnade ja valdade liit on valinud enda esindajateks väga tugevad ja kogenud omavalitsusjuhid, kes on hästi kursis meie regionaalvaldkonna väljakutsete ja võimalustega. See annab neile väga head eeldused olemaks Euroopa Liidule professionaalseteks ja tulemuslikeks koostööpartneriteks, aidates sellega kaasa nii Euroopa ideede elluviimisele kui ka Eesti eri piirkondade arengutele," lisas Aab.

Euroopa Liidule nõuandev regioonide komitee koosneb kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatest, kes on pärit kõigist 28 liikmesriigist. Omavalitsused osalevad ning esitavad selle kaudu ettepanekuid Euroopa Liidu tasandil regulatsioonide koostamiseks, lähtudes eelkõige kohalikust ja regionaalsest vaatest.

Eesti linnade ja valdade liidu juhatuse esimehe Tiit Teriku sõnul lähtuti kandidaatide esitamisel sellest, et esindatud oleksid nii suuremad kui ka väiksemad kohalikud omavalitsused, samuti saared. 2Regioonide komitee on kohalike omavalitsuste hääl Euroopa Liidu seaduseloomes," ütles Tiit Terik. 2Kindlasti on oluline, et Eesti delegatsiooni liikmed saavad kaasa rääkida Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamisel."

Omavalitsuste esindajatest koosnev komitee annab oma arvamuse ja sisendi Euroopa komisjoni, Euroopa parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu töös olevate õigusaktidele, mis mõjutavad omavalitsusi.
Eestil on praegu kuus mandaati. Kui Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub, siis saab Eesti 7 mandaati.

Eesti esitab oma kandidaadid koos asenduskandidaatidega Euroopa Liidule kinnitamiseks hiljemalt 30. septembriks.

Liikmete kandidaadid (tähestikulises järjekorras):

1) Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu liige;
2) Urmas Klaas, Tartu linnavalitsuse liige;
3) Mikk Pikkmets, Lääneranna vallavalitsuse liige;
4) Siim Suursild, Pärnu linnavalitsuse liige;
5) Tiit Terik, Tallinna linnavolikogu liige;
6) Mart Võrklaev, Rae vallavalitsuse liige (alates 09.10.2019 Rae vallavolikogu liige);
7) Juri Gotmans, Võru linnavolikogu liige (juhul, kui Eesti saab 7 mandaati).

Asendusliikmete kandidaadid (tähestikulises järjekorras):

1) Aivar Aru, Saaremaa vallavolikogu liige;
2) Margus Lepik, Valga vallavalitsuse liige;
3) Rait Pihelgas, Järva vallavalitsuse liige;
4) Marika Saar, Elva vallavalitsuse liige;
5) Urmas Sukles, Haapsalu linnavalitsuse liige;
6) Jan Trei, Viimsi vallavolikogu liige;
7) Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem (juhul, kui Eesti saab 7 mandaati).