MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Värskete tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,4%, Keskerakonda 23,9% ja konservatiivset rahvaerakonda ehk EKREt 15,5% vastajaist. Nädalaga pole nende populaarsus märkimisväärselt muutunud.

Sotsiaaldemokraate eelistab 8,4% valijaist, mis märgib nende jaoks selle aasta madalaimat taset. Veel seitse päeva tagasi oli nende toetus 9,4%. Sotsidele järgneb Isamaa, kelle toetus on 7% ega ole nädalaga muutunud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,4% ning opositsioonierakondi 42,8%. Opositsiooni toetus saavutas oma tipu 5. augustil lõppenud küsitlusperioodil, kui see oli 47,8%. Seejärel on see olnud kuus nädalat järjest langustrendis ning selle ajaga on opositsioon kaotanud 5% toetajaist.

"Keskerakond on oma positsiooni mõnevõrra tugevdanud ning Reformierakond on opositsioonierakonnana oma toetuse lae praeguseks saavutanud. Kui lähiajal ei tule mingeid uusi sündmusi, mis koalitsiooni väga negatiivses valguses näitaksid, siis hakkabki Reformierakonna toetus pigem väga aeglaste sammudega kahanema, kui tõusma," ütles politoloog Tõnis Saarts.


Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 21. augustist 17. septembrini ning kokku küsitleti 4005 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on keskendutud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.