Täna tutvustati siseministeeriumis plaani luua mastaapsete kriisidega paremaks toimetulekuks sisekaitse reserv. Plaan on kirjas ka koalitsioonilepingus. Ühtlasi leppis võimuliit kevadel kokku, et politsei- ja piirivalveametisse luuakse eraldi eelarvega piirivalve struktuuriüksus, kuid siseminister Helme sõnul need kaks ideed omavahel otseselt seotud ei ole.

"Sisekaitse reserv on reserv, mis mobiliseeritakse kriisiolukorras. See ei ole üksus, mida hakkame kasutama igapäevaselt mingisuguste politse või piirivalve või kaitseväe lünkade täitmiseks," sõnas Helme. "Sisekaitse reserv on multifunktsionaalne kriisiolukorras tegutsemise reserv."

Helme selgitas, et kuigi nii politsei kui ka piirivalve saavad rahuajal oma ülesannete täitmisega hästi hakkama, vajavad nad kriisiolukordades abi. "Kui meil tekib mingi kriisiolukord - on mingi katatroof, inimeste evakueerimise vajadus, massiline illegaalne piiriületus, millele meie piiripatrullid ja kordonid ei suuda reageerida selles mahus nagu on vaja -, siis meil on vaja seda reservi, mille tõmbame sinna kohta, kus see kriis parasjagu kõige akuutsem on. Ka sõjaolukorras on vaja kaitseväele toetust politseilise tegevuse raames ja ka sellisel juhul on sisekaitse reserv see, kes seda toetust annab."

Siseminister tõi näiteks, et tänapäeval algavad riikidevahelised konfliktid tavaliselt siseriiklikest konfliktidest ja kaitsevägi on sellises olukorras piiratud võimekuse ja volitusega. Näiteks massirahutuste kontrolli alla võtmine on politseiline ülesanne ning just sellistel puhkudel saaks kasutada sisekaitse reservi.

Minister lisas sedagi, et sisekaitse reservi näol poleks kindlasti tegemist piirivalve aseainega. Reserv ei ei hakka minsitri sõnul olema alaliselt mobiliseeritud üksus. Seega ei pea Helme realistlikuks, et piiri väljaehitamiseks mõeldud summat ( augusti lõpus otsustas valitsus, et piiri väljaehitamise kulusid tuleks kärpida ja esialgsel hinnangul oleks uus hind 130 miljonit eurot - K.R.) annaks kärpida ning ülejäägi suunata hoopis sisekaitse reservi. "Me ei saa kuidagi öelda, et kodus istuvad mehed saaksid kuidagi piiri paremini valvata," arvas Helme.

Sisekaitse reservi loomise eelarvevajadus aastateks 2020-203 on 19,7 miljonit eurot. Summa eest on plaanis nelja aastaga soetada varustus umbes 700 inimesele, samuti viia läbi väljaõpe ajateenistuses ja vähemalt üks reservõppus aastas ning värvata personali politsei- ja piirivalveameti koosseisu.