"Hiidlased ja saare külastajad ei lepi iialgi tuuletööstusega Hiiumaal ja selle rannikumeres ning nad on seda piisavalt selgelt ja massiliselt väljendanud juba kümme aastat tagasi," kirjutas Kõlar täna öösel meediale saadetud avalikus pöördumises Enefit Greenile.

"Oleme sunnitud juhtima teie tähelepanu asjaolule, et teie poolt välja kuulutatud avalikul arutelul Kärdlas 18. septembril ei saa olla teie jaoks positiivseid tagajärgi, kuna vastavalt kehtivale riigikohtu lahendile Hiiu merealade planeering tuuletööstust ei sisalda," lisas Kõlar oma pöördumises.Ühtlasi tegi ta "sõbraliku ettepaneku tühistada igasugused avaliku arutelu katsed Hiiumaaga seotud tuuletööstuse küsimustes ja loobuda vastastikusel kokkuleppel vabatahtlikult ja jäädavalt kõigist Hiiumaaga seotud tuuletööstuse arendustest".

Euroopa ühe suurema tuulepargi rajamise vastase kodanikuliikumise Võitlus Tuuleveskitega protestimiiting algab 18. septembril kell 15.30 Kärdla kultuurikeskuse ees.
Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte Enefit Green esitas Loode-Eesti rannikumere tuulepargi täiendatud keskkonnamõjude hindamise avaliku väljapaneku, mille järgi plaanitakse Hiiumaa lähistele kuni 1100megavatist meretuuleparki.
Kavandatav tuulikute arv on 107 kuni 182, olenevalt tuuliku nimivõimsusest. Tuulikute omavaheline kaugus on umbes kilomeeter ning tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust 12 kilomeetri kaugusel asuvad merealad.

Keskkonnamõjude hindamise aruande kohta sai keskkonnaministeeriumile ettepanekuid esitada eilseni, avalik arutelu toimub homme kell 16 Kärdla kultuurikeskuses. Varem oli Hiiumaa meretuulepargi arendaja rollis Nelja Energia, kuid mullu detsembrist on selleks Enefit Green, mis ostis eelmisel aastal taastuvenergia ettevõtte.

Riigikohus tühistas eelmise aasta augustis Hiiu tuuleparke puudutava planeeringu, kuna tuulikute ja merekaablite mõju keskkonnale on välja selgitamata ning asjakohased uuringud tegemata. Kümme aastat tagasi kogus toona umbkaudu 10 000 elanikuga Hiiumaa kodanikuliikumine Võitlus Tuuleveskitega hiigeltuuleparkide rajamise vastu üle 8000 allkirja.

Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte Enefit Green loodi kontserni 15aastase taastuvenergia tootmise kogemuse baasil 2016. aastal, et kõik taastuvenergia tootmisüksused ühte ettevõttesse koondada. Enefit Greenil asuvad tootmisüksused neljal turul – lisaks Eestile Lätis, Leedus ja Poolas. Peale selle omab ettevõte arendusprojekti ka Soomes. Mullu omandas Enefit Green kolmes Balti riigis tegutseva taastuvenergia tootja Nelja Energia.

Selle aasta esimese kuue kuuga tootis Enefit Green 626 gigavatt-tundi elektrit, mida on aastases võrdluses 449 GWh ehk kolm ja pool korda rohkem. Hüppeline toodangumahu kasv tuleb enamjaolt Nelja Energia tuuleparkide omandamisest, kuid ka nende parkide eelmise aasta sama võrdlusperioodi toodangut arvesse võttes küündinuks Enefit Greeni elektritoodangu suurenemine 24 protsendini.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase panustasid toodangumahu tõusu aasta alguse suurepärased tuuleolud ning tootmisüksuste hea töökindlus.

Enefit Greeni taastuvenergia toodangu kasv on oluline, et jõuda lähemale Eesti Energia eesmärgile toota 2023. aastal 45 protsenti elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest. Sellele annab oma panuse ka hiljuti tehtud investeering, millega omandati Poolas 20 päikesepargi projekti, koguvõimsusega 19,15 megavatti. Lisaks andis ettevõte hiljuti teada, et Läänemaal asuvale Lääne-Nigula vallale esitati detailplaneeringu taotlus, et alustada keskkonnamõjude hindamist ning selgitada välja, kas Risti lähistele on võimalik rajada uus tuulepark.