Ajalehel The Financial Times õnnestus saada märgukirja sisust ülevaade ja selle teatel kirjutas Ederer Euroopa Liidu välisteenistuse tippametnikele, et "koostöö mitte ainult Hiina, aga ka Venemaaga on vajalik eeldus, et olla rahvusvahelises mängus ja kasutada tugevusi, mis meil on".

Ta hoiatas, et "Euroopa Liit võib kaotada kõik, kui ignoreerib tektoonilisi strateegilisi muutusi Euraasias".

Euroopa Liidu esindaja Edereri sõnul tuleks blokil teha Venemaaga koostööd näiteks privaatsuse teemal digitaalvaldkonnas, koostöös Euraasia majandusliiduga, regionaalse infrastruktuuri arendamises, Põhjadimensiooni raames koos Norra ja Islandiga ning Arktikas, kus Vene ettevõtted teevad suuri investeeringuid sadamavõimsuste, laevanduse ja LNG-terminalide arendamiseks.

Ajaleht tõdeb, et tõenäoliselt pälviks Euroopa Liidu tihedam koostöö Venemaaga aga tõsist vastuseisu Balti riikidelt ja Poolalt. Ühtlasi tekitaks see küsimusi, sest Euroopa Liit on kehtestanud Venemaale Krimmi okupeerimise eest sanktsioonid ja Ukraina sõda ei ole endiselt läbi.