Kuigi riigi infosüsteemi amet (RIA) on soovitanud juba varasemalt riigisektoril Huawei seadmeid mitte kasutada, siis tegelikult puudub ülevaade, kas, kus ja kui palju Huawei ruutereid on.

Väliskaubandus ja IT-minister Kert Kingo kutsus juunis kokku IKT seadmete usaldamise poliitikat väljatöötava töörühma, mis hakkab jõudma esimeste tulemusteni. Töögrupi juht Raul Rikk tõdes, et seisukoht on selge — 5G võrke ei saa lubada luua Huawei seadmetega.

“Mitmed riigid nagu USA ja Austraalia on Huawei tehnoloogia oma 5G võrkudes ära keelanud,” alustas ta.

“Probleeme valmistab ka see, et ettevõtte juhtimine ei ole avalik — me ei tea, kes ja kuidas ettevõtte otsuseid mõjutavad. Kui meil puudub võimekus riist- ja tarkvara kontrollida, peame olema kindlad, et tootja on usaldusväärne ja ettevõtte juhtimine läbipaistev ning ei lähtu nt poliitilistest eesmärkidest. Küsimus ei ole niivõrd selles, kui kvaliteetne on Huawei riist- ja tarkvara, vaid selles, kas neid seadmeid võidakse tulevikus kasutada poliitiliste eesmärkide saavutamiseks,” selgitas Rikk töögrupi seisukohta.

Oma seisukohad on IKT grupp edastanud ka valitsuse julgeolekukomisjonile, mis töötab parasjagu välja õiguslikku seisukohta 5G tehnoloogia rakendamise osas. Täpset plaani peaks töögrupp esitlema sügise vältel.

Juba möödunud aasta lõpus teatas RIA, et riigi tuumikvõrkudes ei tohiks kasutada nii Huawei kui ka teisi kahtlase staatusega seadmeid.

Et tehnikaseadmete hankimine ei käi riigiasutustel läbi ühise büroo, siis pole RIA-l tegelikult täpset ülevaadet, kui palju võib mittesoovituslikke seadmeid siiski kasutusel olla. Eelnõu, millel kallal Kingo töögrupp tööd teeb, loodab seda probleemi adresseerida. "On plaanis panna täpsemalt paika, millist tehnoloogiat riigisektoris kasutada võib, kuid kas me teeme seda ühe või mitme õigusakti kaudu, on juba rakendamise küsimus," vahendas Rikk.

Rikk nentis, et Huawei (ja teiste sarnast päritolu) seadmete ja nende tarneahelate küberturbealane kontrollimine käib enamikele maailma riikidele ja ettevõtetele üle jõu.

"Turvalisus põhineb suures osas usalduses tehnoloogia tootja vastu. Tehnoloogiafirmade usaldusväärsus ja tegevuse läbipaistvus on muutunud kriitilise tähtsusega aspektiks. Teisalt see, et Euroopas tegutsevate sideteenuse pakkujate sõltuvus Huawei tehnoloogiast on kasvanud väga suureks, mitmetes riikides üle 50 protsendi. Kui riigid selle suhtes midagi ette ei võta, siis lähemate aastate perspektiivis muutub Euroopa ühest tehnoloogia tootjast väga suurde sõltuvusse," selgitas Rikk Huaweist tulenevat julgeolekuriski.

Töögrupi esindajad viivad hetkel läbi konsultatsioone sideoperaatoritega, kuid, et 5G võrku levikuks kasutab Huawei seadmeid vaid Elisa - Tele2 jääb Nokia, Telia Ericssoni seadmete juurde.

Siiski lähtub Eesti küsimuses oma liitlastest. "Peame arvestama ka USA ja teiste NATO liitlaste argumentidega, sest Eesti on NATO liige ning meie riigikaitse tugineb kollektiivkaitse loogikale. Kui üks NATO liige näeb sidetehnoloogias ohtu, siis me võtame seda muret väga tõsiselt," lõpetas Rikk.