Kriminaalasi lõpetati osaliselt aegumise tõttu.

12. augustil peetud eelistungil käsitleti ühe teemana osade süüdistuse episoodide aegumist Riigikohtu 13. mail 2019. aastal tehtud otsuse valguses. Eelistungil esitas prokurör kohtule süüdistusaktile täiendavalt põhjendused, kus tõi välja, millised kriminaalasjas käsitletud episoodid ei ole aegunud ning millised episoodid võivad riigikohtu 13. mai otsust aluseks võttes olla osaliselt aegunud. Samuti taotlesid soodustuskelmuse kuriteoepisoodides kriminaalmenetluse osalist lõpetamist aegumise tõttu kaitsjad.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Margus Grossi sõnul on osa Kajar Lemberi ja Jaago Roosmanni soodustuskelmuse kuritegusid praeguseks aegunud, sest pärast süüdistusakti kohtusse saatmist muutis riigikohus soodustuskelmuste kohtupraktikat. Prokurör selgitas, et soodustuskelmuste arvelt vähenes mõnevõrra küll süüdistuse maht, kuid süüdistuse sisu ei muutunud ja tekitatud kahju on endiselt suur.

„Riigikohtu otsusest tulenevalt muutus soodustuskelmuste aegumistähtaegade arvestamine. Sellest ilmnes, et osa soodustuskelmusi on uue seisukoha järgi aegunud. Prokuratuur esitas eelistungil taotluse aegunud kuritegude osas menetluse lõpetamiseks ja sellise määruse kohus nüüd ka tegi. Kajar Lemberi suhtes jätkub kohtumenetlus üheksas soodustuskelmuses ja kahes korruptsioonikuriteos ning Jaago Roosmanni suhtes 21 soodustuskelmuses. Nende soodustuskelmustega tekitati süüdistuse kohaselt riigile enam kui 1.7 miljoni euro suurune kahju, millest Kajar Lember on praeguse süüdistuse järgi seotud rohkem kui 700 000 euroga,“ ütles prokurör.

Eriasjade prokuröri sõnul ei saa majanduskuritegude kahju hinnata ainult rahas. „Majanduskuritegude uurimise eesmärk on hoida ära ja heastada eelkõige majanduskeskkonnale tekitatud kahju. Lisaks otsesele rahalisele mõjule kahjustavad sellised kuriteod ausate inimeste ja ettevõtjate huve. Soodustuskelmustega petetakse riigilt välja toetusi, mille oleks pidanud saama ausad ja neid toetusi arenemiseks vajanud ettevõtted ning tekitatakse kahju nii konkurentsitingimustele kui ka usaldusele riigi suhtes,“ lisas Gross.

Tartu maakohus otsustas tehtud kohtumäärusega aegumise tõttu osaliselt lõpetada kriminaalmenetluse soodustuskelmuse kuriteoepisoodides, mis seonduvad Jaago Rosmannil 14 taotlustoimikuga, Kajar Lemberil 10 taotlustoimikuga, Indrek Mooratsil ja Kasenormi OÜ-l kaheksa taotlustoimikuga, Aarne Lemberil, Kalle Kütil, Gert Kiilaspäl, Puhkeküla OÜ-l, Peetrimõisa Villa OÜ-l ja Lääne Vara OÜ-l kahe taotlustoimikuga ning Veiko Albergil, Ülle Lippusel ja Õkomuld OÜ-l ühe taotlustoimikuga. Ülejäänud süüdistuses olevates kuriteoepisoodides jätkab kohus menetlust.

Lisaks tegi kohus määruse, millega andis Jaago Roosmanni, Kajar Lemberi, Aarne Lemberi, Kalle Küti, Gert Kiilaspä, Veiko Albergi, Indrek Mooratsi, Ülle Lippuse, Tuuli Tiro, Kasenormi OÜ, Puhkeküla OÜ, Peetrimõisa Villa OÜ, Lääne Vara OÜ, Baltichouse Production OÜ, Õkomuld OÜ, Veia LK OÜ, Lemmik Mees OÜ kohtu alla.

Kohus jättis rahuldamata Jaago Roosmanni, Aarne Lemberi, Kalle Küti, OÜ Peetrimõisa Villa, Gert Kiilaspä, Baltichouse Production OÜ, Veiko Albergi, Ülle Lippuse, Õkomuld OÜ, Indrek Mooratsi ja Lääne Vara OÜ kaitsjate taotlused süüdistusakti tagastamiseks prokuratuurile. Kohtu hinnangul vastab süüdistusakt nõuetele ning selle tagastamiseks puudub alus.

Kriminaalasja arutamine kohtuistungil üldmenetluses algab Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas 18. mail 2020. Kohtuvaidlused on esialgu planeeritud 2021. aasta oktoobrikuu kuuele tööpäevale.