„Seni Raua tänava haljakuna tuntud roheala on kavas kujundada Gruusia-teemaliseks väikseks pargialaks, kuhu on kavandatud päikeseplats, paralleelsed põõsaread, valgustatud kõnniteed ja Tbilisist toodud pingid. Haljakul kasvavad puud säilivad. Peamine eesmärk on korrastada veel enne külmade saabumist haljasala, muuta see atraktiivsemaks ja hubasemaks. Loodan, et selle projektiga saab Raua piirkond huvitava ja erilise roheala, mis leiab laialdast kasutust kohalike elanike seas,“ ütles kesklinna vanem Vladimir Svet.

Raua haljak otsustati kujundada Gruusia haljakuks, sest aastatel 1920–1921 asus lähikonnas Gruusia esimene ametlik esindus Eestis.

Eesti kultuuriruumile omase kujundusega alale tulevad delikaatsed viited gruusia kultuurile. Näiteks kasutatakse sümbolina seitsme pöörleva tiivaga päikest ehk Borjgali, mis tähendab ajavoolu. Viitena Gruusia mägisele maastikule on haljaku vertikaalprofiil kavandatud lainelisena. Haljastuse osana kavandatavad põõsaread sümboliseerivad laugjatel mäenõlvadel looklevaid viinamarjapõõsaste ridu. Haljakule on ette nähtud rajada graniitkivist, betoonkivist ja graniitsõelmetest kattega jalgteed. Pargis on reserveeritud koht ka Gruusia-teemalise skulptuuri jaoks.

Eskiisprojekti koostas maastikuarhitekt Tiina Tuulik, ehitusprojekti Ösel Plan OÜ. Ehitustööd maksumusega 177 000 eurot teeb Tallinna Teede AS.