Väljaanne Politico vahendas Brüsseli lugejaskonnale lühikese memo Kadri Simsonist, kus teda diplomaadid kirjeldavad kui naerusuist ning särtsakat poliitikut. See osutus prohvetlikuks, sest ka Eesti pressile on ta tuntud kui energiline keskerakondlane, kes nüüd hakkab ohjama Euroopa energeetikapoliikat.

Majandusministeeriumis tegeles Simson kõige tähtsamate projektide seas Balticconnectoriga ja Eesti elektrivõrgu desünkroniseerimisega Venemaa elektrivõrgust, mis on energiajulgeolekus oluline projekt tervele Euroopale. Lisaks on Eesti teinud edusamme kiire liikumisega taastuva energia eesmärkide täitmisega, kuid uus komisjon tahab näha veel kõrgemaid sihte ja tulemusi.

Nimelt on Ursula von der Leyen võtnud endale suuna rohelise Euroopale, soovides tõsta kliimaeesmärke aastaks 2030, suurendada erinevate energialiikide kasutamist Euroopas, aga tagada ka tarbijale mõistliku energiahinna. Viimase üks näide on von der Leyeni enda sünniriigi Saksamaa ühisprojekt Venemaaga, Nord Stream 2, mis sugugi Baltikumile meeltmööda pole.

Seega on Simsoni uude ametisse vastuolu juba eos sisse kodeeritud, näiliselt peab nüüd endine põlevkiviturgude kaitsja hakkama pahandama Eestiga, et riigi CO2 jalajälg nii kõrge on. Simsoni Brüsselisse läkitanud valitsus pole põlevkivi kasutamise vähendamisega tegelenud. Simsoni. Vahetult enne oma uute kolleegidega kohtumisele lendamist intervjuusid jagades kostis ta, et Euroopa taristud peavad vastama Euroopas seatud nõuetele, kiites ühteaegu vedelgaasi lahendust Eesti-Soome vahel, aga samas tuues välja ka tulevikusuuna taastuvatele allikatele.

Simson ei esinda komisjonis Eesti energiahuvisid - on tore, kui need Tallinnaga kattuvad, kuid energiadirektoriaat peab tagama terve regiooni energiaturvalisuse. Julgeolekuküsimustega tegeles põhjalikult lätlane Andris Piebalgs, kes 2004. aastal EL-i laienemisel energeetikaportfelli kandis, kuid viimased viis aastat energia eest hoolitsenud hispaanlane Miguel Arias Cañete keskendus oma töös just kliimaaspektidele.

Simson avaldas lootust, et von der Leyeni soolised võrdne komisjonikoosseis (13 naist, 14 meest) tagab efektiivse asjaajamise. Edukas naine nentis ise, et tal on veel hulgaliselt arenemisruumi. Oktoobri alguses seisavad tal ees kuulamised parlamendi ees, kus uued saadikud pinnivad Simsonit just endale prioriteetsete küsimuste kohta. Niisiis lubas ta järgmised nädalad pühendada ettevalmistustele ja pärast seda - kui aega üle jääb - minna ka prantsuse keele tundi, et uue kodulinna koridorides enda kohta kirjutatud memole vastata.