"Varem ei olnud põhjust arvata, et see tööle asumine nii kaua aega võtab. Praegusel hetkel ma oleksin esmakordses olukorras nii iseenda jaoks kui ka Euroopa parlamendi jaoks, kus tuleks teha kahte kuulamist korraga ja sellel esimesel protsessil ehk lõpetavas Junckeri kabinetis tööle asumisel ei ole täna enam sellist mõtet, nagu oli juunis," selgitas Simson Delfile.

Tema sõnul kedagi vahevolinikuks Eestist ei saadeta ning Junckeri komisjon järgnevateks nädalateks lõpetab oma pooleliolevaid asju. "Esialgne mõte oli see, et Eesti on laua taga, kui arutatakse järgmist eelarveperioodi, aga paraku on ka Euroopa komisjoni loogika see, et sel hetkel, kui tuleb Ursula von der Leyen välja uute portfellidega, siis kogu tähelepanu juba keskendub uuele komisjonile ja nendele prioriteetidele,"

"Ma ei võida sellega suurt aega, sest ma juba homme lähen Brüsselisse ja juba ülehomme on mul esimesed töökohtumised seoses selle portfelliga, mis mulle määratakse," lõpetas Simson vahevoliniku rollist loobumise tagamaade selgitamise.

Simson on Eesti kandidaat peagi ametisse astuva Ursula von der Leyeni juhitava uue komisjoni koosseisu. Simsoni enda sõnul on valitsuse tänane samm vajalik, et nii Eesti kui ka Euroopa Parlament saaks keskenduda peagi algavatele kuulamistele ja tööle, mis on seotud tulevase Euroopa Komisjoni koosseisuga.

"Euroopa komisjoni tänase presidendi Jean-Claude Junckeri ametiaja lõpuni on jäänud loetud nädalad ning olukord on võrreldes juuniga, mil Vabariigi valitsus esitas mind vahevoliniku kandidaadiks, selgelt muutunud. Kahjuks ei olnud Euroopa Parlament juulis võimeline Eesti ja Rumeenia kandidaate ära kinnitama. Nüüd käib aga töö juba järgmise viie aasta nimel – Eesti on tulevases komisjonis Ursula von der Leyeni juhtimise all saamas tugeva portfelli ja on aeg keskenduda sellele," vahendas Simson pressiteatega.

Peaminister Jüri Ratase sõnul saab Eesti Ursula von der Leyeni poolt juhitavas järgmise Euroopa Komisjoni koosseisus kaaluka portfelli ning seetõttu on vaja, et kandidaat saaks keskenduda selle ettevalmistustele. "Juunis oli tõenäoline, et komisjoni uus koosseis ei pruugi ametisse astuda ettenähtud ajal ning seega tegime toona ettepaneku esitada Eesti kandidaat ka ametisoleva komisjoni koosseisu. Tänaseks on selge, et suure tõenäosusega astub komisjoni uus koosseis ametisse õigel ajal. Samuti pole Euroopa Parlamendi ajakava suve jooksul võimaldanud läbi viia Kadri Simsoni kuulamist. Seetõttu on tema asumine praeguse koosseisu liikmeks viibinud ning järelejäänud aega on mõistlikum kasutada uue komisjoni koosseisu tööks valmistumiseks," sõnas Ratas.

Peaminister Ratas edastab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigile Soomele kirja, milles informeerib valitsuse otsusest ning väljendab Eesti nõusolekut, et Jean-Claude Junckeri poolt juhitud Euroopa Komisjoni volinike koosseis on oma volituste lõpuni väiksem kui liikmesriikide arv.

Järgmise Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen kavatseb avalikustada uue komisjoni koosseisu ja struktuuri homme. Siis saab avalikuks ka Eesti voliniku kandidaadi portfell.

Kui uue komisjoni koosseis on teada, hindab septembri jooksul selle sobivust Euroopa parlament ja kiidab heaks ühtse nimekirjana. Seejärel nimetab Euroopa komisjoni koosseisu ametisse Euroopa ülemkogu.