Tänavu on Eesti Televisioonile riigieelarvest kultuuriministeeriumi realt eraldatud pisut üle 84 miljoni krooni. Eesti Raadio sai riigi toetust samast kohast 71 miljonit krooni. Järgmise aasta eelarveprojektis need summad suurenenud pole.

Urmi sõnul näitab maailmapraktika, et tavapäraselt kulub eraldatud rahast televisioonile 70 protsenti ja raadiole 30 protsenti. “Juba edastuskulud on meil ligi 18 miljonit krooni, mis ei ole võrreldav raadio omaga,” lausus Urm.

Võimalik palgatõus

Urmi ütlusel tuleks ühe võimalusena kaaluda Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni ühendamist ja neile ühise summa eraldamist, mis annaks võimaluse paremini raha jaotada ja ennast majandada.

“Selline plaan ei ole tingitud mitte minu võimuihast, vaid majanduslikust mõtlemisest, sest ühe organisatsioonina oleks ka nende ülalpidamine odavam ja ära need kuhugi kaduda ei tohi,” märkis ta.

Samas ei soostu Urm ütlema, kui palju raha saaks kahe organisatsiooni liitmisega kokku hoida ning kui paljud inimesed seeläbi oma töö kaotaksid.

“Näiteks palgafondi pealt pole kokkuhoiust mõtet rääkida, sest osa töökohtade kadumise arvelt tuleb tõsta teiste töötajate palku,” rääkis ta.