Sisejuurdluse vahearuandest selgus, et ülikoolireegleid ja konsortsiumilepingu sätteid on rikutud, kuid pole alust kedagi kuriteos kahtlustada.

Peamiseks puuduseks oli tööajatabelite puudumine: projekti teise perioodi kohta pole neid üldse, esimese perioodi kohta on need puudulikud. Puudus ka ühine teadmine uurimisrühma koosseisust ja ülesannetest.

Komisjon kavatseb inimestelt saadud ütlustega edasi tegelda.

Rektor Aaviksoo eitas, et oleks juhtunu kohta valetanud või üritanud seda kinni mätsida.

Mõned nädalad tagasi kirjutas Postimees, et Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse avaliku halduse instituut sai Euroopa Liidust OGI projekti jaoks raha pettuse abil, kui tööajatabelitesse lisati teadlased, kes projekti tegelikult kaasatud polnudki.